ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι την Τετάρτη  27 Μαΐου στις 8 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της Ένταξης του Δήμου Τεμπών στο Σύμφωνο Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών
 2. Διαγραφές ποσών
 3. Διάθεση πιστώσεων
 4. Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης ΔΙΑΣ Ο.Ε., για την επιβολή αναλογικού τέλους εποχικής λειτουργίας.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ», ανάδοχος Γκαντούδης Παν.-Σουσμανίδου Μαρίνα ΟΕ (Αρ. Μελέτης 15/2014)
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ», ανάδοχος Γκαντούδης Παν.-Σουσμανίδου Μαρίνα ΟΕ (Αρ. Μελέτης 8β/2014)
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΡΑΨΑΝΗΣ», ανάδοχος Νικόλαος Μίχος & ΣΙΑ ΕΤΕ (Αρ. Μελέτης 11/2014)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ», ανάδοχος Νικόλαος Μίχος & ΣΙΑ ΕΤΕ (Αρ. Μελέτης 13/2014)                                                9.                Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ», ανάδοχος Ντρογγούλης Αντώνιος (Αρ. Μελέτης 1/2015)
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΠΕΤΡΑΛΩΝΙ’ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ», εργολαβίας Αθαν. Σαμαρά (Αρ. ΒΕΕ 08/2013)
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΩΝ», εργολαβίας Αθαν. Σαμαρά (Αρ. ΒΕΕ 38/2013)
 11. Αποδοχή της αριθ. 4/2015 τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ», προϋπολογισμού 12.632,00 €
 12. Αποδοχή της αριθ. 5/2015 τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΝΕΣΣΩΝΑ», προϋπολογισμού 12.632,00 €
 13. Αποδοχή της αριθ. 6/2015 τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΓΟΝΝΩΝ», προϋπολογισμού 12.632,00 € .
 14. Αποδοχή της αριθ. 7/2015 τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 12.632,00 €
 15. Αποδοχή της αριθ. 8/2015 τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 12.632,00 €
 16. Αποδοχή της αριθ. 3/2015 μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΩΝ 2015 & 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 547.458,25 € με το ΦΠΑ
 17. Αποδοχή της αριθ. 04/2015 μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»,
 18. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΙΣΜΕΛΙ ΓΟΝΝΩΝ», εργολαβίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ (Αρ. ΒΕΕ 35/2013)
 19. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ», εργολαβίας ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ECO-Γ. & Ν. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Αρ. ΒΕΕ 37/2013)
 20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων
 21. Αποδοχή ποσών
 22. Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού
 23. Προγραμματισμός έργων ΣΑΤΑ
 24. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στην Αγορίτσα Μιχαήλ του Γεωργίου, στη θέση «Κατζιούρια» Τ.Κ. Καλλιπεύκης
 25. Παραγραφή χρηματικών καταλόγων ύδρευσης-άρδευσης, που μετατέθηκαν στη ΔΕΥΑΤ
 26. Αναστολή λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου Τεμπών
 27. Περί πρόθεσης ανάθεσης εργασίας Καθαρισμού Παραλίας

29.          Αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΕΠΤ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com