ΕΠΙΠΛΕΟΝ 800.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. ενημερώνει ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την Απόφαση 8078/4-5-2015, πραγματοποίησε κατανομή επιπλέον πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης σε 11 Τοπικά Προγράμματα «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», συνολικού ύψους 11.776.090€, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. κατανεμήθηκε το  ποσό, ύψους 800.000,00€. Κατόπιν αυτού η Δημόσια Δαπάνη του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε 9.720.000€.

Τα κριτήρια κατανομής έχουν να κάνουν αφ’ ενός μεν με το μέγεθος της περιοχής παρέμβασης αλλά κυρίως με την πορεία υλοποίησης του κάθε τοπικού προγράμματος μέχρι σήμερα.

Μέσω της συγκεκριμένης κατανομής επιπλέον πόρων, αλλά και των δύο προηγούμενων κατανομών ποσού 400.000€ και 1.500.000€, αναγνωρίζεται η πορεία υλοποίησης του τοπικού μας προγράμματος και επιβραβεύεται η περιοχή, οι επενδυτές και η εταιρεία.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί η 5η και τελευταία προκήρυξη του προγράμματός μας, προκειμένου να δεσμευθεί όλη η δημόσια δαπάνη του προγράμματος.

Οι δράσεις  που θα προκηρυχθούν είναι :

Υπο-μέτρο Δράση
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μεταποίηση).
L123β Αύξηση της αξίας  των δασοκομικών προϊόντων(μεταποίηση)..
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
L313-6 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κ.λ.π
L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση –σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας,   καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

 

Σε σχετική δήλωση ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ, Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου τόνισε:

Η έγκριση του ποσού των 800.000 ευρώ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ένα ακόμη δείγμα επιβράβευσης της δουλειάς που συντελείται στην ΑΕΝΟΛ. Με γνώμονα την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και του εκσυγχρονισμού των δομών της ελληνικής οικονομίας προχωρούμε τον σχεδιασμό μας και στοχεύουμε στην μεγαλύτερη ενίσχυση δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία θα ανακουφίσουν την πολύπαθη αγορά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com