Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με κύρια θέματα συζήτησης τη μεταφορά ή όχι των ταμειακών διαθέσιμων του δήμου στην ΤτΕ, τη ρύθμιση του δανείου της διαδημοτικής επιχείρησης σφαγείων,τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, αλλά και την παρουσίαση της μελέτης για την άρδευση του Βοτανοχωρίου.

Αναλυτικά στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Ανασυγκρότηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
 3. Ανασυγκρότηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
 4. Αποδοχή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 11799/03-04-2015 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 5. Κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. 18/2015 απόφαση Δ.Σ.).
 6. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (αριθ. πρωτ. 13655/30-04-2015 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
 7. Κατανομή υπολοίπου ποσού πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (αριθ. 124/2014 απόφαση Δ.Σ.).
 8. Τροποποίηση της αριθ. 19/2015 απόφασης Δ.Σ. «περί κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2014».
 9. Καθορισμός πιστώσεων Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικοί ενταλμάτων προπληρωμής.
 10. Έκθεση επί του δ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.
 11. Έκθεση επί του α΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 12. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 13. Εκποίηση δημοτικής έκτασης στην Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα. – Ορισμός Εκτιμητικής Επιτροπής. (αριθ. 23/2015 απόφαση Δ.Κ. Αμπελώνα).
 14. Ρύθμιση υφιστάμενης δανειακής σύμβασης (837/2008) της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. στην πρώην ΑΤΕ (νυν Τράπεζας Πειραιώς).
 15. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. Έγκριση εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου (Αθήνα & Σιθωνία). – Ψήφιση πίστωσης.
 16. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ομάδα 2. «Υλικά Σιδήρου» του Δήμου Τυρνάβου.
 17. Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Τυρνάβου.
 18. Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου.
 19. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Δήμο Τυρνάβου.
 20. Έγκριση δαπανών αναφορικά με δικαστικές αγωγές του Κληροδοτήματος Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου. – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για ανάληψη ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του Κληροδοτήματος.
 21. Ανανέωση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Κατσαούνη Κων/νου.
 22. Διαχείριση δημοτικού κυλικείου στην Ροδιά (αριθ. 1/2015 απόφαση Τ.Κ. Ροδιάς).
 23. Αναστολή λειτουργίας ημιβυθιζόμενων κάδων Δ.Ε. Τυρνάβου.
 24. Επί αιτήσεως ιδιοκτητών καταστημάτων στον Αμπελώνα αναφορικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Θερμοπυλών στη Δ.Κ. Αμπελώνα.
 25. Επί αιτήσεως του κ. Βαλαή Δημητρίου με την οποία ζητά τροποποίηση του Ο.Τ. 273 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ.Κ. Αμπελώνα.
 26. Επί αιτήσεως του κ. Ντριστέλλα Αθανασίου, με θέμα «αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας του».
 27. Επί αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Φρουτοπηγή», με την οποία ζητά γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, αναφορικά με την παρέκκλιση όρων δόμησης για κατασκευή ισόγειας αποθήκης.
 28. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων».
 29. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επιστέγαση Αποδυτηρίων Κλειστού Γυμναστηρίου».

Επισημαίνεται ότι πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει παρουσίαση της μελέτης «Άρδευση Βοτανοχωρίου».