ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2015-2016. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο χρονικό διάστημα από  28 / 05/ 2015  έως  18 / 06 / 2015 και στις εργάσιμες ώρες.

Στην αίτηση δίνεται η δυνατότητα προτίμησης για τρεις παιδικούς σταθμούς.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα  γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής.

Διεύθυνση: Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος Όροφος.

Προϋπόθεση για την  ικανοποίηση του αιτήματος ως προς την ηλικία είναι η εξής:

α. Ηλικία παιδιού :

 1. για τον Π.Σ. που λειτουργεί ένα (1) Βρεφικό τμήμα από 1,5 ετών, συμπληρωμένων την 1η  Σεπτεμβρίου έως 2,5 ετών
 2. για τον Π.Σ. που λειτουργούν δύο (2) Βρεφικά Τμήματα από 8 μηνών, συμπληρωμένων την 1η  Σεπτεμβρίου έως 2,5 ετών
 3. Από 2 ½ ετών μέχρι εγγραφή του στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο προκειμένου για Παιδικό Σταθμό.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται είναι:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης –αυταπάγγελτη αναζήτηση.

β. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας .

γ. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη ή δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 ( σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων το παιδί θα διαγράφεται από την δύναμη του Παιδικού Σταθμού ) .

δ. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.

ε.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πατέρα.

στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείτε απαραίτητο  (κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, μονογονεϊκή οικογένεια, στρατεύσιμος  γονέας, φοιτητής, ΑΜΕΑ)

Συνεχίζεται επίσης η υποβολή αιτήσεων εγγραφής για την απογευματινή ζώνη και για το μήνα Αύγουστο σε τρεις παιδικούς σταθμούς ( 5ος – 7ος – 13ος ).

Η λειτουργία της απογευματινής ζώνης 4:45 μ.μ. έως 9:15 μ.μ. ξεκινάει από Δευτέρα 25-5-2015.

Για την εξυπηρέτηση γονέων από μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π. καθώς και ενστάσεις ως χρονική περίοδος για υποβολή των αιτήσεων και των ενστάσεων ορίζεται η περίοδος από 1/9/2015 έως τις 11/9/2015 στα γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται μοριοδότηση κριτηρίων ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
Εργασιακή απασχόληση Εργαζόμενη μητέρα 50
Οικογενειακό εσόδημα 0,00 –  8.804 € 40
8.805 – 20.543 30
20.544 – 30.000 20
30.000 & άνω 10
Εντοπιότητα Δημότης 20
Οικογενειακή κατάσταση ·         Κατάσταση χηρείας

·         Μονογονεϊκή οικογένεια

·         Διαζευγμένοι ή σε διάσταση

·         Στρατευμένος γονέας  

·         Γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές

·         Γονιός ή παιδί ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%

 

20

σε κατηγορία κατά συρροή – προσαυξανόμενο κατά 10 μόρια για επιπλέον κατηγορία και όχι πάνω από 30 μόρια στο σύνολο

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 5 μόρια για κάθε παιδί
Ανεργία ΟΑΕΔ Ένας γονέας με δελτίο ανεργίας 20
Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας 40
 

Χωροταξική κατανομή των παιδικών σταθμών: 

Α/Α

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

1

1ος

ΑΙΟΛΟΥ 2
235322
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Παιδιά συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου
2 2ος ΚΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
614057 ΣΑΝΙΔΑ ΡΕΑ
Παιδιά συνοικιών Νεάπολης – Λειβαδακίου – Ν. Πολιτείας.  Προτιμώνται παιδιά εργαζομένων στις επιχειρήσεις « ΚΑΝΤΩΝΙΑ »  & περιοχής Τερψιθέας.
3 3ος
ΣΚΟΥΦΑ 21
255335 ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παιδιά συνοικίας Αγίου Αθανασίου
4

4ος

ΠΟΛ.ΖΗΛΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ
239784 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
Παιδιά συνοικιών Χαραυγής – Πυροβολικών – Τούμπας- Αγίου Γεωργίου
5 5ος
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 46
623082 ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Παιδιά κέντρου πόλης – συνοικιών Αγίου Νικολάου & Αγίου Αχιλλίου
6 6ος
ΣΙΦΝΟΥ & ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΟΣ
672454 ΣΑΝΙΔΑ ΡΕΑ
Παιδιά συνοικιών Νεράιδας – Ανθούπολης – Ηπειρώτικα
7 7ος
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 62  , ΦΙΛ/ΠΟΛΗ
614106 ΣΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
Παιδιά συνοικιών Φιλιππούπολης – Αγίου Θωμά
8 8ος
ΑΙΔΗΨΟΥ  , ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ
230503 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
Παιδιά συνοικιών Αγίου Γεωργίου – Λαχανόκηπων
9 9ος
ΜΠΑΣΔΕΚΗ  45
555389 ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Παιδιά συνοικίας  Σ. Σταθμού – Χαραυγής
10 10ος  Κ. ΛΑΣΚΑΡΗ
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ 7
288836 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Παιδιά συνοικίας Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
11 11ος  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΛΑΓΟΥ
620015 ΣΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
Παιδιά συνοικίας Αγίου Αθανασίου  ( κατά προτίμηση )
12

12ος  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΗΣ
556280 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
Παιδιά συνοικίας Νέας Σμύρνης
13 13ος ΜΕΡΙΜΝΑ
ΑΙΟΛΟΥ 4
236260 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Παιδιά συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου.
14 14ος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 2
250342 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Παιδιά συνοικίας  Ιπποκράτη
15 15ος
ΜΥΡΩΝ  9
253808
ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Παιδιά συνοικίας Αμπελοκήπων
16 16ος  ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ& ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ
660298
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
Παιδιά συνοικίας Αβέρωφ
17 17ος
MΙΑΟΥΛΗ 14
254939 ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Παιδιά κέντρου πόλης – συνοικιών Αγίου Νικολάου – Σταθμού
19

 

 

19ος   ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 12 282812 ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θα εξυπηρετούνται παιδιά των εμπόρων της πόλης μας & της ευρύτερης περιοχής συνοικίας Σ . Σταθμού –Χαραυγής .
20      20ος                                               110 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ 515985 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
  Θα εξυπηρετούνται παιδιά εργαζομένων στην 110 Πτέρυγα Μάχης                                                                                                                                               
21 21ος  ΔΩΡΕΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ

 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΝΤΩΝΙΑ 628720 ΣΑΝΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
           Θα εξυπηρετούνται παιδιά της ευρύτερης περιοχής της συνοικίας Νεάπολης, 

           Λειβαδακίου, Ηπειρώτικων .

22 22ος   ΔΩΡΕΑ ΔΕΥΑΛ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΟΛΗ ΚΑΙ

ΡΗΓΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗ

670217 ΣΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
          Θα εξυπηρετούνται παιδιά της ευρύτερης περιοχής της συνοικίας  Φιλιππούπολης &   

          Αγίου Θωμά  .   

23 Π.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ ΦΑΛΑΝΗ 941200 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θα εξυπηρετούνται παιδιά της ευρύτερης περιοχή της Φαλάνης.

 

24 Π.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 591512  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θα εξυπηρετούνται τα παιδιά της ευρύτερης περοχής της Γιάννουλης.

 

25     Π.Σ Ν. ΠΟΛΙΕΙΑΣ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 628680 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
Θα εξυπηρετούνται παιδιά της ευρύτερης περιοχής της  Ν.Πολιτείας, Ηπειρώτικα, Αβέρωφ.

 

 Βρεφικά τμήματα λειτουργούν στους Σταθμούς:           

 • 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, (Αιόλου 2 )
 • 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, ( Παπανδρέου )
 • 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ –  2 τμήματα, ( Σκουφά 21 )
 • 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, (Πολυξένης Ζήλου & Ανωνύμου)
 • 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, ( Ρούσβελτ 46 )
 • 6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, (Σίφνου & Εχεκρατίδος )
 • 7ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, (Χατζημιχάλη 62 ) – ΦΙΛ/ΠΟΛΗ.
 • 8ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, (Αιδηψού )- Λαχανόκηποι .
 • 10ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, «ΛΑΣΚΑΡΗ»  ( Καραγάτση 7 )
 • 12ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, ΑΝΩΝΥΜΗΣ & ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  
 • 13ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, «ΜΕΡΙΜΝΑΣ» ( Αιόλου 4 )
 • 14ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ» ( Ερμογένους 2 )
 • 15ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 1 τμήμα, (Μύρων 9)-  Αμπελόκηποι
 • 17ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, ( Μιαούλη 14) .
 • 20Ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, 110 Π.Μ .
 • 21ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ – 2 τμήματα, ΔΩΡΕΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ .  (Καραγκούνη & Καντώνια ) – Νεάπολη .
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ- 2 τμήματα, Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

 

 

 

        

                                                             

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com