ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ

Οι Βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας και Κατερίνα Μάρκου-Β’ Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των νοσοκομειακών ιατρών.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών (ΕΑΕΕ) κατά το 2013 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών αντιπροσώπευαν το 54,4% του πλήθους των συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης, παρήγαγαν το 39,3% των ασφαλίστρων, αποτέλεσαν το 54,2% των περιπτώσεων αποζημίωσης και απορρόφησαν το 55,9% των ποσών αποζημίωσης. Από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ στις 29 Μαΐου 2014, προκύπτει ότι το 2013 υφίσταντο 15.668 συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης ιατρών σε σύνολο περίπου 67.500 ιατρών, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 12.551 του 2012.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/09.12.2013) προβλέπεται ότι «Για τη θεραπεία που παρέχεται στην Ελλάδα, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης υπάγονται υποχρεωτικά σε σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου είτε μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων είτε ατομικά είτε με ευθύνη του φορέα απασχόλησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα προσδιοριστεί κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με την παραπάνω υποχρέωση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης». Η Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ενάμιση χρόνο μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό.

Ο ασθενής ή οι οικείοι του πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη τη δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση ιατρικού λάθους. Το ΠΟΤΑΜΙ ρωτά τον Υπουργό: Σκοπεύει να προχωρήσει σε ενιαία νομοθεσία περί αστικής ευθύνης των ιατρών; Γιατί καθυστερεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013; Πότε θα εκδοθεί; Στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013 γίνεται λόγος για «…ασφάλιση μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων…». Ποιοι εννοούνται; Οι ιατρικοί σύλλογοι ή επιστημονικές εταιρείες;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com