ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τοΕργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας στη Φλώρινα,

διοργανώνουν τον Ιούλιο του 2015, το 2ο Advance Summer School στο Μάρκετινγκ Τροφίμων / Συμπεριφορά καταναλωτών και στις Ποσοτικές μεθόδους έρευνας αγοράς από 13/7/2015-17/7/2015. Ο ευρύτερος σκοπός του γεγονότος αυτού είναι η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο αλλά και σε επαγγελματίεςστον κλάδο τροφιμων.

Θα  διδάξουν δυο πολύ σημαντικοί επιστήμονες στο γνωστικό τους αντικείμενο:

  1. Ο κ. Αθανάσιος Κρυστάλλης, Professor of Food Consumer Choice at the Department of Business Administration (BADM), School of Business and Social Sciences, Aarhus University(http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(f241897d-f0e7-4eca-8fe5-9f9695edfe71).htmlκαι
  2. Η κ. Ντυκέν Μαρι-Νοελ, (Marie Noelle Duquenne)

http://www.prd.uth.gr/en/staff/mduquenne Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης», Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το  Summer School απευθύνεται σε φοιτητές που βρίσκονται λίγο πριν τη λήψη του πτυχίου τους,  σε πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/ Σπουδαστές και σε Υποψήφιους Διδάκτορες  με παρεμφερή ειδικότητα αλλά και σε επαγγελματίες στον κλάδο των τροφίμων. Τα μαθήματα θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Η δαπάνη για την παρακολούθηση του προγράμματος θα είναι €300.

Η δαπάνη καλύπτει:

  • Εκπαιδευτικό Υλικό,
  • Διατροφή πρωί-μεσημέρι (ελαφρύ γεύμα), Το γεύμα του κλεισίματος του SummerSchool, Δύο απογευματινές εκδρομές.

Τόπος Διεξαγωγής

Στη  Λάρισα,  στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Επιγραμματικά, τα κυριότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Marketing management,
  • Strategic planning,
  • consumer behavior,
  • Ποσοτική έρευνα αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, ανάλυση δεδομένων, μεθοδολογία έρευνας αγοράς στα τρόφιμα, μελέτες περιπτώσεων (casestudies)

5 ECTS credits.

Περισσότερες  πληροφορίες θα βρείτε στο  site: http://summer_school.teilar.gr/

ή / και από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής:

Δρ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ

Αναπληρωτή Καθηγητή

Τηλ: 2410684465, 6374584457

e-mail: geortheo@yahoo.gr, geortheo@teilar.gr.

Site: http://www.teilar.gr/person_en.php?pid=346

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com