Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΕΡΓΑ 4 ΕΚ. € ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ

Η μελέτη με τίτλο «έργα παραγωγικής ανάπτυξης στον οικισμό Βοτανοχωρίου» που αφορά την άρδευση και την ύδρευση της περιοχής με την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων υποδομής συνολικού κόστους 4 εκ. ευρώ παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τυρνάβου από τον αντιδήμαρχο Κ. Κουλιό.

Κατά τη συζήτηση του θέματα ακούστηκαν ενστάσεις από την πλευρά του επικεφαλής της «Δράσης Πολιτών»  Στ. Ροντούλη ο οποίος υποστήριξε ότι το έργο που προτείνεται είναι μη υλοποιήσιμο, σημειώνοντας ότι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο έργο.

Στον κ. Ροντούλη απάντησε ο αντιδήμαρχος θυμίζοντας ότι τέτοια και ακόμη μεγαλύτερα έργα έγιναν στην Ανάβρα Μαγνησίας που έχει εξελιχθεί σε έναν πρότυπο αγροτοκτηνοτροφικό οικισμό.

Η Μελέτη

Η μελέτη αφορά το Βοτανοχώρι που αποτελεί ορεινό οικισμό (υψόμετρο+580m) του Δήμου Τυρνάβου και βρίσκεται περί τα 10Kmβόρεια της πόλης του Τυρνάβου. Σήμερα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής, ανέρχονται σε 850 στρέμματα και καλλιεργούνται ξηρικές κυρίως καλλιέργειες και σε ελάχιστα στρέμματα αρωματικά φυτικά. Επίσης, στην περιοχή χωροθετούνται σταβλικές εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται συνολικά περί τα 13.000 αιγοπρόβατα.

Σήμερα για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της περιοχής και ελλείψει οργανωμένου συστήματος ύδρευσης και άρδευσης χρησιμοποιούνται μεμονωμένες και αποσπασματικές λύσεις με καθημερινή λήψη νερού από τις καρστικές πηγές «Μάτι Τυρνάβου» και «Αγίας Άννας» καθώς και από αβαθή «παραδοσιακά πηγάδια» που χωροθετούνται στη λεκάνη του Βοτανοχωρίου. Η υφιστάμενη λύση που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής, τους περιορίζει τόσο αναφορικά με την απόδοση των καλλιεργειών τους, όσο και με την καθημερινή τροφοδότηση με νερό στα ποιμνιοστάσιά τους. Ειδικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες η τροφοδοσία με νερό δυσχεραίνεται και πολλές φορές καθίσταται πρακτικά ανέφικτη, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται προβλήματα στη λειτουργία των ποιμνιοστασίων. Το ανωτέρω γεγονός αποτελεί μείζον πρόβλημα για την περιοχή δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της, συντηρούνται βιοποριστικά από την κτηνοτροφία.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουλιός τα έργα ανάπτυξης του οικισμού Βοτανοχωρίου αφορούν στην υδροδότηση των ποιμνιοστασίων του οικισμού, καθώς και στην άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων που χωροθετούνται νότια του οικισμού και αφορούν στα κάτωθι:

  • Γεώτρηση απόληψης υπόγειου ύδατος, παροχής περί τα 175m3/h.
  • Αντλιοστάσιο ανύψωσης, για την κατάθλιψη των αντλούμενων από τη γεώτρηση υδάτων στον οικισμό Βοτανοχωρίου, σε νέες δεξαμενές (δεξαμενές υδροδότησης ποιμνιοστασίων και αρδευτικού δικτύου).
  • Καταθλιπτικό αγωγό προσαγωγής του ύδατος από το αντλιοστάσιο ανύψωσης, προς τις νέες δεξαμενές στον οικισμό Βοτανοχώρί, μήκους περί τα 2,2km.
  • Διθάλαμη δεξαμενή που αποτελείται από κλειστό θάλαμο για την υδροδότηση των ποιμνιοστασίων, όγκου ύδατος περί τα 200m3 και ανοικτό θάλαμο για την τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου, όγκου ύδατος περί τα 1.000m3.
  • Αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους περί τα 6,5km, για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων συνολικής έκτασης περί τα 850στρέμματα.
  • Δίκτυο υδροδότησης ποιμνιοστασίων, συνολικού μήκος αγωγών περί τα 10km
  • Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την κάλυψη των αντλιοστασίων σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η θέση της γεώτρησης βρίσκεται περί του 9ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού 3, Λάρισας – Ελασσόνας και σε απόσταση περί τα 1,7km νοτιοδυτικά του οικισμού της Λυγαριάς και 1,5km ανατολικά του οικισμού του Βοτανοχωρίου. Ο γεωλογικός σχηματισμός, που θα ανορυχτεί η νέα αρδευτική υδρογεώτρηση, είναι τα μάρμαρα που δομούν το καρστικό σύστημα Δαμασίου – Τίτανου. Η παροχή άντλησης της γεώτρησης θα ανέλθει περί τα 175m3/h και το βάθος της περί τα 220m.

Τα αντλούμενα ύδατα από τη γεώτρηση θα παροχετεύονται σε αντλιοστάσιο το οποίο χωροθετείται σε υψόμετρο περί τα +261,5m και σε απόσταση 60m περίπου από τη γεώτρηση. Η παροχέτευση των υδάτων από το αντλιοστάσιο, στη δεξαμενή στον οικισμό Βοτανοχωρίου, πραγματοποιείται μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους περί τα 2,2km.

Η δεξαμενή χωροθετείται περί τα 400mβορειοδυτικά του οικισμού και σε υψόμετρο περί τα +630m ώστε να καλυφθούν οι απαιτούμενες πιέσεις των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. Για την κάλυψη των απαιτήσεων σε νερό άρδευσης προβλέπεται ανοιχτός θάλαμος, όγκου ύδατος περί τα 1.000m3 ενώ για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των ποιμνιοστασίων κλειστός θάλαμος, όγκου ύδατος περί τα 200m3.

Για την υδροδότηση των ποιμνιοστασίων που χωροθετούνται νότια του οικισμού Βοτανοχωρίου, προβλέπεται η κατασκευή ακτινωτού δικτύου υδροδότησης από τη δεξαμενή ύδρευσης προς αυτά, συνολικού μήκους αγωγών περί τα 10km. Για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αντίστοιχα, προτείνεται η κατασκευή αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους περί τα 6,5km.Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιέσεων ύδρευσης και άρδευσης των νοτιότερων περιοχών θα τοποθετηθεί επιπλέον πιεστικό συγκρότημα. Τέλος, στο χώρο πλησίον της δεξαμενής θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκή εγκατάσταση η οποία θα καλύπτει κατά το δυνατόν τις ανάγκες σε ενέργεια των αντλιοστασίων.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Κουλιό με την υλοποίηση του συνόλου του έργου προβλέπονται να αυξηθούν οι καλλιέργειες στην περιοχή, με ταυτόχρονη αύξηση των επιδόσεων τους, ανύψωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού και συγκράτηση των αγροτών της περιοχής, οι οποίοι καθώς θα διαθέτουν όλα τα σύγχρονα μέσα θα μπορούν να ασκούν με ευκολία, χωρίς επιπλέον προσωπικό κόστος και απρόσκοπτα τις απαιτούμενες καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Το κόστος κατασκευής των έργων εκτιμάται σε 4.000.000 ευρώ.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ