ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΖΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας για το θέμα των μεταπτυχιακών τίτλων που χορήγησε το τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών / Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Ρόδου, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) κατέθεσε η εκπαιδευτικός Αικατερίνη Κόνιαρη, Πολιτικός Μηχανικός – Εκπαιδευτικός, στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Νομού Λάρισας, η οποία αναρωτιέται «πως είναι δυνατόν κάποιοι να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο χωρίς να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα;».

Στην καταγγελία με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2015 η κ. Κόνιαρη αναφέρει τα εξής:

«Κατά το σχολικό έτος 2012-13, παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) στο τμήμα μηχανικών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας με άδεια άνευ αποδοχών ενός έτους. Από το 2008 που έχω διοριστεί στην εκπαίδευση, παρακολουθώ τις προκηρύξεις αιτήσεων για ΜΠΣ στα πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας όπου η φοίτηση (βάση  του κανονισμού σπουδών) είναι υποχρεωτική.

Με αφορμή την πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης της χώρας» σύμφωνα με την οποία ένα από τα απαραίτητα προσόντα είναι «σημαντικά επιστημονικά και διοικητικά προσόντα» προέβηκα σε μια δειγματοληπτική έρευνα σχετική με τα «επιστημονικά προσόντα» των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης στο νομό Λάρισας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η περιφερειακή διευθύντρια Θεσσαλίας, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολικών μονάδων και άλλοι συνάδελφοι, έχουν αποκτήσει τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο – τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών / Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, κατά τα  έτη 2006 έως σήμερα.

Αιτούμαι να ελεγχθεί, για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς σε θέσεις ευθύνης οι οποίοι απέκτησαν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από το πανεπιστήμιο Αιγαίου στη  Ρόδο από το τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών / Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, από το έτος 2006 έως σήμερα,:

  1. Η ημερομηνία εγγραφής, το έτος φοίτησης (συνοδευόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών) και το έτος παράδοσης της διπλωματικής εργασίας.
  2. Το διάστημα που τελούσαν υπό εκπαιδευτική άδεια.
  3. Η πραγματική παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος.

Τέλος, αιτούμαι:

Να αποκλειστούν από κάθε υποψηφιότητα σε θέσεις ευθύνης, όσοι εκπαιδευτικοί απέκτησαν το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το πανεπιστήμιο Αιγαίου (στη Ρόδο) και δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα όπως προβλέπονταν από τον οδηγό σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του πανεπιστημίου.

Με Εκτίμηση

Αικατερίνη Α. Κόνιαρη

Πολιτικός Μηχανικός – Εκπαιδευτικός

Στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν Λάρισας»

 

Παράλληλα επισυνάπτει και την αίτηση που κατέθεσε στην τότε περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης στην οποία αναφέρει:

«ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μανδηλαρά 23

41222 ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ.: 2410-539219

Fax : 2410-538611

mail@thess.pde.sch.gr

Υπόψη: Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Θεσσαλίας: Κυρίας Ζιάκα Βασιλικής

ΘΕΜΑ: «Ίση μεταχείριση στη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας»

ΣΧΕΤΙΚ: η 24/07/2012 αίτησή μου  για εκπαιδευτική άδεια και η σχετική αλληλογραφία που ακολούθησε

Σας υπενθυμίζω ότι κατά το σχολικό έτος 2012-13 αιτήθηκα για εκπαιδευτική άδεια 3 ημερών τη βδομάδα για τους μήνες από Σεπτέμβριο 2012 έως Ιούνιο 2013 για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΜΠΣ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Εγκρίθηκε «άδεια 12 μηνών άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους». Στη συνέχεια, κατέθεσα αίτηση για διακοπή της αδείας αλλά απορρίφτηκε. Αποτέλεσμα, η φοίτηση στο ΜΠΣ μου κόστισε σχεδόν 40.000 ευρώ (εισιτήρια, καταβολή εισφορών στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ κλπ, υγειονομική περίθαλψη, καταβολή διδάκτρων και 12μηνη ανεργία).

Κατόπιν σχετικής έρευνας που αφορά στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης στο Ν. Λάρισας και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο – τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών / Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, διαπίστωσα ότι ενώ φοιτούσαν στο ΜΠΣ δεν προέβηκαν στη λήψη εκπαιδευτικών αδειών ή ενώ τελούσαν υπό εκπαιδευτική άδεια δεν μετοίκισαν στην Ρόδο. Βάση του κανονισμού σπουδών του πανεπιστημίου η φοίτηση είναι υποχρεωτική και βάση του ωρολογίου προγράμματος κάθε εξαμήνου τα μαθήματα παραδίδονται κατά τις εργάσιμες μέρες.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα για το διάστημα που τελούσαν υπό εκπαιδευτική άδεια, και όσοι απέκτησαν το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 2005 έως το 2014 και δεν έχουν αιτηθεί για εκπαιδευτική άδεια, θεωρώ ότι χρήστηκαν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Αιτούμαι την ίση μεταχείριση στη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για την παρακολούθηση ΜΠΣ και για όσους εκπαιδευτικούς κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο – τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών / Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, να ελεγχθούν:

  1. Η ημερομηνία εγγραφής στο ΜΠΣ
  2. Το έτος φοίτησης
  3. Το διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας

Η Αιτούσα

Κόνιαρη Αικατερίνη»

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com