ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστολή έστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Βασίλης Τσιώνας προς τα αρμόδια υπουργεία και τους βουλευτές της Θεσσαλίας, όπου επισημαίνει  την επείγουσα ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης-τροπολογίας για τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ.

Ζητά να αρθεί η αδικία και με την ανακοίνωση παράτασης της ρύθμισης των 100 δόσεων, να καταργηθεί το όριο των 15.000 ευρώ και να υπάρξει ανάλογη ευνοϊκή ρύθμιση για τυχόν οφειλές που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη. Αναλυτικά επισημαίνει:

«Με βάση τις διατάξεις του Ν.4321/21-03-2015, άρθρο 28 παρ. 5 και, με την από 1/4/2015 ανακοίνωση-πληροφόρηση προς τους ασφαλισμένους για την παραπάνω δυνατότητα, υπάγεται το σύνολο της οφειλής σε ρύθμιση με δόσεις και – ανάλογα- έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών. Με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος περί ισονομίας και ισοπολιτείας και, ίσης μεταχείρισης όλων απέναντι στο νόμο.

Επίσης με βάση την πάγια τακτική του Ταμείου των μηχανικών να διευκολύνει στην αποπληρωμή οφειλών των ομότιμων μελών με την παρακράτηση από τη μηνιαία καταβολή της σύνταξης σε 40 δόσεις για ποσό μέχρι 15.000 ευρώ (τα πλέον ζητείται η εφάπαξ καταβολή πριν την απονομή της σύνταξης). Και με βάση την δυσμενή οικονομική συγκυρία που έχει επιφέρει ιδιαίτερα, στους μηχανικούς οικονομική δυσπραγία και αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του.

Πρέπει αμέσως να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση-τροπολογία εναρμονισμού όλων των μηχανικών, μελών και ομότιμων μελών, που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών τους, στα παρακάτω δύο ζητήματα:

-Να καταργηθεί το όριο των 15.000 ευρώ και να υπάρχει δυνατότητα υπαγωγή στη ρύθμιση των 40 δόσεων όλου του ποσού οφειλής και για τα ομότιμα μέλη.

-Να υπάρχει η ανάλογη έκπτωση  του Ν.4321/2015 (70% για 40 δόσεις) επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και για τα ομότιμα μέλη αφού, διακανονίζονται έτσι και, παρακρατούνται από τη σύνταξη. Αυτό να ισχύσει για τα ποσά που από την ημερομηνία αίτησης θα διακανονιστούν και δεν θα αφορά ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί – όχι επιστροφές δηλαδή. Να υπάρχει δυνατότητα «συμψηφισμού» στο σύνολο ή, μέρος της οφειλής από τον ασφαλισμένο με το εφάπαξ που δικαιούται και θα λάβει.

Δεδομένης της παράτασης της ρύθμισης των 100 δόσεων έως τις 26 Ιουνίου 2015, είναι αναγκαία η άμεση νομοθετική ρύθμιση – τροπολογία για την αντιμετώπιση του άδικου και μεγάλης σημασίας για τους μηχανικούς αυτού θέματος».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com