ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Ερώτηση κατέθεσε στους αρμόδιους Υπουργούς ο βουλευτής ΑΝΕΛ Λάρισας Βασίλειος Κόκκαλης για την απένταξη πολλών επενδυτών-παραγωγών από το πρόγραμμα «Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων» του  ΚΑΝ. Ε.Ο.Κ. 2080/92 και 1257/99 ΕΕ, μετά από ελέγχους που διενήργησαν οι κατά τόπους αρμόδιοι φορείς του προγράμματος.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόκκαλης αναφέρει στην ερώτησή του:

«Για πολλούς από τους επενδυτές – παραγωγούς που είχαν ενταχθεί στο  πρόγραμμα  «Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων» του  ΚΑΝ. Ε.Ο.Κ. 2080/92 και 1257/99 ΕΕ, έχουν εκδοθεί, από πολλούς κατά τόπο φορείς υλοποίησης του προγράμματος, αποφάσεις απένταξής τους από αυτό, με συνήθη αιτιολογία ότι σε επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε είτε  μικρότερος αριθμός φυτών από τον προβλεπόμενο (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την πρώτη φύτευση), είτε ανομοιογένεια στα φυτά δηλαδή άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα, άλλα νεώτερα άλλα παλαιότερα κ.λπ.. Η ως άνω τακτική έλαβε χώρα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι τα εδάφη των γεωργικών εκτάσεων είναι φυσικό να έχουν ανομοιογένειες, όπως είναι φυσικό επίσης να υπάρχει ηλικιακή  ανομοιογένεια στα φυτά,  αφού  ο επενδυτής καλούνταν να αντικαταστήσει τις απώλειες των φυτών του.

Τις περισσότερες φορές δε οι έλεγχοι διενεργούνταν από διάφορους δασικούς υπαλλήλους κι όχι από την προβλεπόμενη επιτροπή μη Δημόσιας Δασοπονίας, η οποία συστήνεται ετησίως σε όλα τα Δασαρχεία ή τις Διευθύνσεις Δασών των Νομών ενώ κατά παράβαση των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και κατά πάγια τακτική οι έλεγχοι διενεργούνταν χωρίς την παρουσία των ελεγχόμενων επενδυτών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσεων είσπραξης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των ποσών από την  επιδότηση αρχικής εγκατάστασης και τις ετήσιες ενισχύσεις που είχαν λάβει κάθε φορά μέχρι την απένταξή τους, και εν συνεχεία  η βεβαίωση  των  ποσών αυτών στις εφορίες, αφού όλοι σχεδόν οι παραγωγοί ήταν αδύνατο να επιστρέψουν τα ποσά αυτά. Η κατάσταση δε αυτή, έχει φέρει σε απόγνωση εκατοντάδες παραγωγούς που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» ΚΑΝ. Ε.Ο.Κ. 2080/92 και 1257/99 ΕΕ.

Με την ΚΥΑ 800/15-1-2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 128/2015) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013», λύθηκαν τα προβλήματα με τη μείωση του αριθμού των δέντρων μετά το 7ο έτος της ηλικίας της φυτείας (σε 70 από 160 για τις ακακίες και σε 20 από 28 για τις καστανιές καρυδιές, μουριές ) αλλά και την υποχρέωση πλέον της παρουσίας των ελεγχόμενων παραγωγών – επενδυτών (όσων εξακολουθούν να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα)  κατά τούς διενεργούμενους ελέγχους από τις αρμόδιες επιτροπές.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, θεωρείται προφανής και τεράστια η αδικία να έχουν απενταχθεί από το πρόγραμμα  παραγωγοί – επενδυτές με το αιτιολογικό ότι κατά τον γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν με λιγότερα δέντρα από τον τότε προβλεπόμενο αριθμό ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ 800/15-1-2015 δεν θα είχαν πρόβλημα, ποσώ δε μάλλον όταν οι επιτόπιοι έλεγχοι θεωρούνται αμφισβητήσιμοι αφού  γινόταν χωρίς την παρουσία των ελεγχόμενων. Πέραν της αδικίας αυτής οι παραγωγοί που είχαν απενταχθεί από το πρόγραμμα έχουν απωλέσει και τις ετήσιες επιδοτήσεις από την απένταξή τους και μετά,  καίτοι συνεχίζουν να διατηρούν τις φυτείες.

Μετά ταύτων και εφόσον οι αποφάσεις απένταξης στηρίχθηκαν :

Α) σε ελέγχους που έγιναν από αναρμόδια στελέχη των κατά τόπους φορέων υλοποίησης του προγράμματος και όχι από την επιτροπή μη Δημόσιας Δασοπονίας η οποία συστήνεται ετησίως σε όλα τα Δασαρχεία ή τις Διευθύνσεις Δασών των Νομών και/ή

Β) σε αιτιολογία ότι διαπιστώθηκε μικρότερος των ελαχίστων προβλεπομένων τότε δέντρων, εφόσον κατά το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων απένταξης, πληρούσαν αναδρομικά τις διατάξεις της παρούσας  ΚΥΑ 800/15-1-2015 (ελάχιστος αριθμός δέντρων, πάροδος επτά ετών από την ένταξη στο πρόγραμμα) και συνεχίζουν σήμερα να πληρούν τους όρους της συγκεκριμένης ΚΥΑ, κρίνεται σκόπιμη αλλά και θεμιτή μια αναδρομική υπαγωγή των απενταγμένων στις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Επίσης μέχρι τέλη Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Τα ποσά που ζητούνται από τους  απενταχθέντες  παραγωγούς έχουν βεβαιωθεί στις κατά τόπους  ΔΟΥ και συνεπώς αποτελούν χρέη προς το δημόσιο. Έστω ότι ένας παραγωγός οφείλει στην εφορία 17.000 ευρώ εκ των οποίων 5.000 ευρώ από χρέη για φόρους ΕΝΦΙΑ κλπ και  12.000 από τον καταλογισμό ποσών λόγω απένταξης από το πρόγραμμα (επιστροφή επιδοτήσεων κλπ) . Με την ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων αν έκανε τη ρύθμιση για τα 5.000 ευρώ θα μπορούσε να αποπληρώσει τις οφειλές του. Το ποσό των 12.000 ευρώ (άδικα καταλογισθέν) θα είναι εμπόδιο για την αποπληρωμή και των υπόλοιπων οφειλών (5.000) και εκτός αυτού αν προβεί στη ρύθμιση είναι σα να αποδέχεται το άδικα καταλογισθέν ποσό .

Οι παραγωγοί αυτοί βρίσκονται στο δίλλημα για το αν θα πρέπει να ενταχθούν στη ρύθμιση,  η οποία ναι μεν  θα τους βοηθούσε  στην αποπληρωμή των χρεών αλλά στην πράξη θα είναι σα να αποδέχονται  τη νομιμότητα της απένταξής τους και κατά συνέπεια και τα ποσά που τους ζητά το κράτος να επιστρέψουν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από τις επιδοτήσεις που τους είχαν χορηγηθεί και από την οικονομική ενίσχυση για την φύτεψη των εκτάσεων, κάτι με το οποίο φυσικά δεν συμφωνούν και προσπαθούν να επιλύσουν μέσω ημών. Για τους λόγους αυτούς επιθυμούν να γνωρίζουν τις προθέσεις του υπουργού πριν τη λήξη της προθεσμίας της ρύθμισης προκειμένου να αποφασίσουν αν θα ενταχθούν σε αυτή ή όχι.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτούνται οι κ. Υπουργοί:

1)            Στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών,  είναι στην πρόθεση του υπουργείου η προσθήκη διάταξης στην ΚΥΑ 800/15-1-2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 128/2015) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013», η οποία να ορίζει την αναδρομική ισχύ των διατάξεων αυτής ώστε να συμπεριλάβει και εκείνους τους παραγωγούς – επενδυτές που απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα για λόγους που με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ θεραπεύονται και να ορίζει ρητά ότι ανακαλούνται αυτοδικαίως οι αποφάσεις απένταξης από το πρόγραμμα και καταβάλλονται οι μη καταβληθείσες ενισχύσεις των παραγωγών – επενδυτών εκείνων που οι αποφάσεις απένταξης στηρίχθηκαν, στις ανωτέρω αιτιάσεις.

2)            Είναι στις προθέσεις σας η εξεύρεση λύσης πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υπαγωγή στην ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο με τον Ν. 4321/2015;»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com