ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020

Ενημερωτική Ημερίδα για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στο Ξενοδοχείο «DIVANI PALACE», με έναρξη στις 10.00 π.μ.

Στόχος είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 και ειδικότερα το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και τη συμβολή των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι άξονες – θεματικές προτεραιότητες και στόχοι του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 όπως εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 από την Ε.Ε., η πρόοδος ενεργοποίησής του – διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π. όπως θέματα περιβάλλοντος (διαχείριση αστικών λυμάτων, διαχείριση απορριμμάτων κ.α.), δράσεις κοινωνικού ταμείου κ.α.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί  και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.thessalia-espa.gr.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com