ΟΡΙΣΤΙΚΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ

Με απόφασή του ο προϊστάμενος α/βαθμιας εκπαίδευσης συγκροτεί τριμελή Κεντρική Επιτροπή Εκλογών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για τις ανάγκες διενέργειας της μυστικής ψηφοφορίας των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 4712/20-5-2015 προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, αποτελούμενη από τους:

α) Σαμαρά Βασίλειο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ01-Διοικητικού, Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

β) Κολαξή Ιωάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

γ) Μαστορογιάννη Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών είναι ο συντονισμός του έργου των τριμελών εφορευτικών επιτροπών, οι οποίες θα συγκροτηθούν από τους συλλόγους διδασκόντων στις σχολικές μονάδες, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 4712/20-5-2015 προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς επίσης και η συγκέντρωση των πρακτικών τους. στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής περιλαμβάνεται, επίσης, και η πρόταση του αποκλεισμού των υποψηφίων οι οποίοι δεν θα λάβουν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και ο υπολογισμός των μορίων που θα λάβουν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Δημοτικών σχολείων, με βάση τον αριθμό ψήφων που θα λάβει ο καθένας από αυτούς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com