ΠΕΔ ΚΑΙ ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Για την έγκαιρη  εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων  της Θεσσαλίας και υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών  των Δήμων , η ΠΕΔ Θεσσαλίας  και η ΕΕΤΑΑ  διοργανώνουν τη  2η  συνάντηση εργασίας  προκειμένου να αναλυθούν όλες οι δράσεις και οι ενέργειες  που απαιτούνται για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό  των συγκεκριμένων σχεδίων .

Ιδιαίτερα σημαντική  είναι η παρουσία του κ.  Νίκου Μανέτα   προϊσταμένου  ειδικής υπηρεσίας  από το Ε.Π.  Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τοπικής Αυτοδιοίκησης  , του κ. Νίκου Μαμαλούγκα προϊσταμένου  ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης και κ. Βασίλη Στοϊλόπουλου ,προϊσταμένου Μονάδας Β΄,  οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δράσεις των αντίστοιχων υπουργείων στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  « Αγροτική Ανάπτυξη –Τοπική Αυτοδιοίκηση και Υ.ΜΕ. ΠΕ. Ρ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην ημερίδα θα παραστούν  Δήμαρχοι και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι καθώς και Υπηρεσιακά Στελέχη που ασχολούνται με την εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων . Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 11-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην αίθουσα της ΔΕΥΑ Λάρισας (Τέρμα Τυχερού).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com