ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν. Λάρισας αποφάσισε να συμμετέχει στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας που προκήρυξε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, από τις 12:00 η ώρα ως το τέλος του ωραρίου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Να σταματήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων στους Δήμους. Να μην ιδιωτικοποιηθεί καμία υπηρεσία καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και καμία άλλη υπηρεσία των Δήμων.

Να πληρωθεί κανονικά σε όλους τους δικαιούχους η υπερβάλλουσα διαφορά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com