ΔΩΡΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΠ. ΜΠΟΥΜΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου με ομόφωνη απόφασή της αποδέχθηκε  την πρόταση δωρεάς που έκανε ο κ.Σπύρος Αντ. Μπούμπα μια σειράς βιβλίων του για τον εμπλουτισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης Τυρνάβου, σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή.

Πρόκειται για τα βιβλία:

  1. «Λαογραφικά Δομενίκου»
  2. «Η Δολίχη στην Περραιβική Τριπολίτιδα»
  3. «Ο Θάνατος – Χάροντας»
  4. Περραιβοί και Πενεστεία»
  5. «Η απονομή της δικαιοσύνης στον Περραιβικό χώρο»
  6. «Μυθολογικά Αποσπάσματα Περραιβικού χώρου»
  7. Ζωντανές μνήμες από πόλεμο του ’40 και από το Ολοκαύτωμα του

Δομενίκου της 16ης Φεβρουαρίου 1943».

Επίσης εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του δήμου Τυρνάβου προς το δωρητή κ. Σπ. Μπούμπα, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει την μεγάλη παράδοση των δωρητών της περιοχής και τονίζει τη σημασία της δωρεάς καθώς επίσης και ότι η πράξη του αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και παράδειγμα μιας νέας αντίληψης ζωής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com