Η ΔΗΚΕΛ ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» στην περιοχή της Ν. Σμύρνης του Δ. Λαρισαίων  στο πλαίσιο της Δράσης «Παρεμβάσεις για την Κοινωνικό-Οικονομική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων» και κατόπιν της απόφασης 13/2015, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Λ., πρόκειται να ενοικιάσει ακίνητο(Ισόγειο) στην περιοχή της Ν. Σμύρνης Λάρισας

και συγκεκριμένα στο χώρο εφαρμογής της πράξης, που αφορά την πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά-Ευπαθών Ομάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιοκτήτες ακινήτων(100τμ και άνω), της εν λόγω περιοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συνοδευόμενο από οικονομική προσφορά, καθώς και λεπτομερή περιγραφή και τοπογραφικό του ακινήτου στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Λ., Λευκίππου & Γαριτσίου (περιοχή Αβέρωφ- Ροδοπούλειο 1ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι την 30/06/2015 , σε κατάλληλο σφραγισμένο φάκελο.