ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

–              Αποδοχή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 18540/28-05-2015 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

–              Κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. 81/2015 απόφαση Δ.Σ.).

–              Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης ν. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ – ΟΚΑΝΑ».

–              Επί εγγράφου του Δήμου Λαρισαίων για την υποψηφιότητα στον τίτλο «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».–Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου.

–              Περί συμμετοχής του Δήμου Τυρνάβου σε Δίκτυο του άρθρου 101 του ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».

–              Επί εγγράφου με αριθ. πρωτ. 1922/16-03-2015 της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, αναφορικά με την χρήση ακινήτου στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου.

–              Ονομασία ανωνύμου οδού στη Δ.Κ. Τυρνάβου ως οδού «Χριστοδούλου (Κόντσα) Ελένης» και τοποθέτηση πινακίδας. (αριθ. πρωτ. 3/2015 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 19 του ν.4071/2012).

–              Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τυρνάβου.

–              Διαγραφή χρεών.

–              Επί αιτήσεως πολιτών, με τις οποίες ζητούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

–              8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.

–              Επί αιτήσεως του Συλλόγου «Οικογένειας & Φίλων ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ–ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση.

–              Έγκριση διοργάνωσης ημερίδων στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων α) Καινοτομικές δράσεις για ανάπτυξη και απασχόληση στο Δήμο Τυρνάβου και β) Πρωτοβουλία για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του Δήμου Τυρνάβου. – Ψήφιση Πίστωσης.

–              Έγκριση της αριθ. 14/2015 απόφασης Δ.Σ. της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

–              Έγκριση της αριθ. 12/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

–              Έγκριση της αριθ. 31/2015 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου (Ο.Κ.Π.Δ.Τ.), που αφορά την έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

–              Έγκριση της αριθ. 30/2015 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου (Ο.Κ.Π.Δ.Τ.), που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) .

–              Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 27017/24-12-2014 αίτηση του κ. Κατσανίκου Ιωάννη).

–              Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 4252/10-03-2015 αίτηση της κ. Κόκοτα Σταυρούλας).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com