ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Συγκροτήθηκε με κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τυρνάβου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Καλλικράτη. Κατά της συγκρότησης της επιτροπής ψήφισαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης καθώς επίσης και ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτρης Κουτσίνας,

θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα με τον τρόπο που λειτουργεί αλλά και λόγω της απουσίας ουσιαστικού της ρόλου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως :

των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

των ενώσεων και συλλόγων γονέων

των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

δημότες.

Στον Καλλικράτη αναφέρονται τα εξής για την επιτροπή:

“Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα καθώς και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Επίσης εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών ενώ δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.”, μόνο που στην πράξη αυτό που γίνεται είναι τελείως διαφορετικό αφού είναι αναγκασμένη να συζητήσει μέσα στα στενά περιθώρια που μπαίνουν από τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα που καταρτίζει ο δήμος, χωρίς δυνατότητα να αλλάξει κάτι σε αυτά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com