ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα-Εκδήλωση με θέμα: “Επιχειρηματικότητα & Γεωργία”, την Δευτέρα 29 Ιουνίου  & ώρα  19.00μ.μ.  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου/ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας (Καψούρη 4, Λάρισα).

Αναλυτικά οι εισηγητές και τα θέματα είναι:

  • Δημήτριος Λεωνιδάκης: «Νέες Τεχνολογίες – Δικτυακή Πλατφόρμα FARMACON»
  • Ιωάννης Καραστέργιος: «Ομάδες Παραγωγών»
  • Χρήστος Σιδερόπουλος: «Οι Συνεταιρισμοί Σήμερα».

Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών – Η Νέα Ένωση σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Νομού Λάρισας, μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που υλοποιεί τη εγκεκριμένη Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών» με κωδικό MIS 395645, Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com