Η ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ

Τέλος στα προβλήματα υδροδότησης των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Κοιλάδας και Ραχούλας φιλοδοξεί να βάλει η ΔΕΥΑΛ με την αντικατάσταση των παλιών δικτύων ύδρευσης. Συγκεκριμένα έχουν δημοπρατηθεί  δύο έργα  με τίτλους  3/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  και «2/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ», με προϋπολογισμούς 850.000,00 ευρώ  και  407.000,00 ευρώ και συμβατικές δαπάνες 357.283,17 ευρώ και  177.357,82 ευρώ αντίστοιχα.  

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Κοιλάδας και Ελευθερών και μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες στο έργο της Ραχούλας. Οι νέοι αγωγοί είναι από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς 16atm,  διατομών Φ200 και Φ140 με μήκη 6.655,00μ και 5.650,00μ αντίστοιχα.

Παράλληλα στα πλαίσια της συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ έχει δημοπρατηθεί και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο έργο 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ με προϋπολογισμό 405.900,00 €, και συμβατική δαπάνη 161.700 € ,από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.. Στο έργο θα συντηρηθούν οι υδατόπυργοι και οι δεξαμενές των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων των πρώην δήμων Γιάννουλης και Κοιλάδας και της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας. Η συντήρηση αφορά την αποκατάσταση αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και σκυροδεμάτων, την υγρομόνωση, την αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων, κιγκλιδωμάτων και κλιμάκων, τον χρωματισμό των καθώς και στην κατασκευή περιφράξεων.

DEYAL2Η ΔΕΥΑΛ  επίσης θα προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία συλλογής Οικιακών λυμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Ραχούλας, Μάνδρας, Κοιλάδας, Ελευθερών, Αμυγδαλέας, Λουτρού και Κουτσόχερου, που βρίσκονται στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Λαρισαίων και δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί στη συνέχεια παράνομη διάθεση οικιακών λυμάτων, η ΔΕΥΑΛ θα προχωρήσει στην επιβολή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αντίστοιχων χρηματικών προστίμων.

Για την πορεία των εργασιών των έργων, ενημερώθηκαν, με επιτόπια επίσκεψη  ο αντιπρόεδρος της  ΔΕΥΑΛ Θεόδωρος Καφφές, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ Γεώργιος Ζαούτσος, ο δημοτικός σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ  Αθανάσιος Βλησαρούλης,  από  τον Διευθυντή Διαχείρισης Δικτύων της ΔΕΥΑΛ Δημήτριο Σαββοργινάκη, την Προϊσταμένη του τμήματος Νέων Έργων Αιακτερίνη Αβρανά και τους επιβλέποντες Γεώργιο Καχριμανίδη και Αικατερίνη Νάκου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ