Η ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CAPWIN

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.), εταίρος -από το 2013- του Ευρωπαϊκού προγράμματος CAPWIN, που επικεντρώνεται σε τεχνικές και μεθόδους σχολικής ένταξης και πρόληψης της σχολικής διαρροής, συμμετείχε σε διεθνή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία από 14 έως 16 Ιουνίου 2015.

Η Π.Δ.Ε.Θ. εκπροσωπήθηκε από την κ. Παρασκευή Αγαπητού, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Θεσσαλίας, και από τα μέλη της ομάδας έργου κ.  Κωνσταντίνο Οικονόμου, φιλόλογο, εμπειρογνώμονα και αξιολογητή του ΙΚΥ σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Erasmus +, και την κα Καλλιόπη  Αναγνωστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικών Θεμάτων της ΠΔΕ Θεσσαλίας &  Προωθήτρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι παρουσίασαν τις εργασίες που αναμένονταν να έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα σ’ αυτό το στάδιο του προγράμματος και, κατά προτεραιότητα, τους απολογισμούς της πιλοτικής εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το CAPWIN αναπλαισιώνει, για αξιοποίηση στο σχολικό περιβάλλον, τη μέθοδο της αποσαφήνισης της διαδικασίας λήψης απόφασης του Γάλλου ψυχολόγου Michit και ανήκει σε μια σειρά πραγματοποιηθέντων προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση της μεθόδου σε ευρύ φάσμα περιβαλλόντων, από την οικογένεια, το σχολείο, την εργασία έως και την καθημερινή κοινωνική ζωή, στα οποία επιχωριάζουν κρίσεις και συγκρούσεις. Η εστίαση του προγράμματος είναι το σχολικό περιβάλλον, η διαρροή των παιδιών από το οποίο απασχολεί, όπως είναι γνωστό, έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική ομάδα, προγραμματικά υπεύθυνη για την εσωτερική αξιολόγηση και επικύρωση όλων των διαδικασιών του προγράμματος, παρουσίασε κατ’ αρχάς την αναφορά αξιολόγησης για το προηγηθέν διάστημα, στη συνέχεια το εργαλείο τελικής αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής, και, τέλος, τις πρόσφατες δραστηριότητες διάχυσης στο συνέδριο Borders Crossing Network όπου έλαβε μέρος. Ας επισημανθεί εδώ ότι η προηγούμενη διακρατική συνάντηση είχε λάβει χώρα στη Λάρισα, από 20 έως 21 Μαρτίου 2015.

Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες, επιδόθηκε στον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του προγράμματος, το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση το ερχόμενο φθινόπωρο. Παράλληλα, όλοι οι εταίροι δεσμεύτηκαν για υλοποίηση ενός πλούσιου

προγράμματος δραστηριοτήτων διάχυσης της συγκεκριμένης στρατηγικής της σχολικής ένταξης και της καταπολέμησης της σχολικής διαρροής που προτείνει το CAPWIN σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com