12 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, 12 ατόμων, για την αντιμετώπιση αναγκών των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Λαρισαίων.

Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JCB- Ομάδα Α΄, ειδικότητα 1 – 1 άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 άτομα

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1 άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ – Ομάδα Α΄, ειδικότητα 3 – 1 άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – Ομάδα Α΄, ειδικότητα 1 – 1άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) – Ομάδα Α΄, ειδικότητα 2, του Π.Δ. 113/2012, ΦΕΚ 519/2013 – 2 άτομα

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- Ομάδα Β΄, ειδικότητα 1, του Π.Δ. 113/2012, ΦΕΚ 519/2013 – 1 άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ) 1 άτομο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com