ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Με εγκύκλιο προς όλα τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τους δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος επισημαίνει ότι όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες οι μηνύσεις, αγωγές, προσφυγές και τα άλλα ένδικα μέτρα, μπορεί να κατατίθενται στα δικαστήρια χωρίς παράβολα, δικαστικά ένσημα, γραμμάτια προείσπραξης, κ.λπ.

Επίσης, όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των χρηματικών ποσών που προκύπτουν από την μετατροπή των ποινών ή την εξαγορά των ποινών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα συνεχίζεται το κλείσιμο των τραπεζών, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως της «καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ένδικων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής».

Συνεπώς, συνεχίζει η εγκύκλιος, «τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών».

Τέλος, αναφέρει η εγκύκλιος, ότι «αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων».

in.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ