ΛΙΒΑΔΙ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΖ. ΝΙΑΜΑΣ

Με ανακοίνωση της επιτροπής κληροδοτήματος Τζων Νιάμας, καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία από το κληροδότημα Τζων Νιάμας να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αίτηση (την παραλαμβάνουν από το ΚΕΠ Λιβαδίου)

β) βεβαίωση σπουδών

γ) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής: από 15-07-2015 έως 25-07-2015

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com