ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016» για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά για τους γονείς την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 18 Αυγούστου 2015 και ώρα 14.00.

Η αίτηση συμμετοχής θα διατίθεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015 και θα αποστέλλεται μόνο ταχυδρομικά.

Εν τω μεταξύ η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) Α.Ε., στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους Φορείς/Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τους Ωφελούμενους.

Η εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων – γυναικών και ανδρών – στην εργασία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 184.000.000€.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Φορέων υποβάλλονται στην E.E.T.A.A.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, τηλέφωνο: 213- 1320600 & 210-5214600, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410-579620 και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-544714 από 17/7/2015 έως: 31/7/2015.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων – γυναικών και ανδρών – υποβάλλονται στην E.E.T.A.A.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έακ 18/8/2015.

Προσοχή: οι αιτήσεις των Φορέων / ενδιαφερόμενων – γυναικών και ανδρών – θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Φορέων και των ενδιαφερόμενων – γυναικών και ανδρών – περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της E.E.T.A.A. http://www.eetaa.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της E.E.T.A.A. (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com