ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΈΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 12,65 ΕΚ. € ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Το πράσινο φως για εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελεσμάτων διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.655.518,52 εκ. ευρώ άναψε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δρομολογώντας την υλοποίηση αυτών των έργων. Αναλυτικά:

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Προστασία γέφυρας Αμπελιάς και αναχωμάτων στον Ενιπέα ποταμό».  Προϋπολογισμός έργου: 246.000 ευρώ.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ». Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ.

Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Δημοσιότητα του Έργου Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμός: 204.000 ευρώ.

 

Έγκριση δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Τεμπών” προϋπολογισμού 1.260.750 ευρώ.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ»

Προϋπολογισμού: 350.000 ευρώ.

Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση ζημιών στο αποστραγγιστικό –αποχετευτικό δίκτυο της  Π.Ε Καρδίτσας, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων προϋπολογισμού 39.000 ευρώ.

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ι.Μ. ΠΕΤΡΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ». Προϋπολογισμός: “300.000,00 €”.

Έγκριση διάθεσης Πίστωσης και έγκριση Δαπάνης για συντήρηση μηχανημάτων Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 40.0000 ευρώ.

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Σύνδεση Διυλιστηρίου Καλυβίων Πεζούλας με τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς ύδατος» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Προϋπολογισμός έργου: 550.000 ευρώ.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ  Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», Προϋπολογισμού: 200.000 ευρώ.

Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ». Προϋπολογισμός έργου: 300.000 ευρώ.

‘Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ –ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Προϋπολογισμός έργου: 100.000 ευρώ.

Έγκριση δημοπράτησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 29.465,88 ευρώ.

Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός, και Προμήθεια για Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (πκ 2013ΕΠ01700013)»

ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015» προϋπολογισμού 73.800 ευρώ.

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016 ΤΕΧΝΙΚΑ )». Προϋπολογισμός έργου: 1.845.000 ευρώ.

Προμήθεια “Χρώματος διαγράμμισης, διαλύτη και υάλινων σφαιριδίων χρήση 2015” προϋπολογισμού 59.197 ευρώ.

Έγκριση μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (ασφαλτικά έτους 2015-2016)». Προϋπολογισμός έργου: 3.000.000 ευρώ.

Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του δημοτικού σταδίου Σκιάθου” προϋπολογισμού 459.915,64 ευρώ.

Έγκριση μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015». Προϋπολογισμός έργου: 100.000 ευρώ.

Έγκριση μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου έτους 2015-2016».  Προϋπολογισμός έργου: 60.000 ευρώ.

Έγκριση Διεξαγωγής  ανοικτού για το έργο: ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΟΥ   ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ Ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ” προϋπολογισμού 24.000 ευρώ.

Έγκριση Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ N. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΕΤΟΥΣ  2015» προϋπολογισμού  73.800 ευρώ.

Έγκριση δαπάνης ύψους 16.236,00 ευρώ, για την ανάθεση του έργου : ” Αντικατάσταση  Μετασχηματιστή  Μέσης  Τάσης  24.000 V / 400 V ισχύος  500 KVA  στο  Κέντρο  Ελέγχου  Σήραγγας  Μεσοχώρας “.

Έγκριση δαπάνης ύψους 24.354,00 ευρώ για την ανάθεση του έργου : ” Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και αναβάθμιση συστήματος  διαχείρισης (scada) σηράγγων Μεσοχώρας – Παχτουρίου – Αγίας Κυριακής”.

Έγκριση πρακτικού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   (πκ 2013ΕΠ01700012)»,

ΥΠΟΕΡΓΟ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», προϋπολογισμού  2.500.000 ευρώ.

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   (πκ 2013ΕΠ01700012)»,

ΥΠΟΕΡΓΟ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015», προϋπολογισμού : 300.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com