ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΖΗΤΑ Ο ΣΘΕΒ

 

Eπιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου ζητά ο ΣΘΕΒ για παράταση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Στην επιστολή ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Απόστολος Δοντάς τονίζει: “ Κατόπιν εισήγησης πλήθους επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου μας οι οποίες υλοποιούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», σας υποβάλλουμε αίτηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και καλεί το Αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε κάθε ενέργεια προς τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά θεσμικά όργανα η οποία θα εξασφαλίσει την κάθε δυνατή επιμήκυνση του σχετικού χρονοδιαγράμματος.

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα, για τις οποίες δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις, επιβράδυναν ή έχουν διακόψει  την υλοποίηση των έργων με αποτέλεσμα η προθεσμία που έχει τεθεί για την υλοποίηση τους να μην επαρκεί σε καμία περίπτωση. Συγκεκριμένα η τραπεζική αργία και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων δημιούργησε ασφυκτικές πιέσεις στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και στις ταμειακές τους ροές καθώς:

  1. Η έγκαιρη παραγγελία και εισαγωγή μηχανημάτων από οίκους του εξωτερικού είναι αδύνατη από το τέλος Ιουνίου και έπειτα καθώς η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αποστολή εμβάσματων σε οίκους του εξωτερικού. Ακόμα και με την απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται με πρόσφατη ΠΝΠ, εκτιμάται ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος για την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι πριν το τέλος του Σεπτέμβρη δεν θα είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων για την αποστολή εμβασμάτων που έχουν υποβληθεί έως τώρα στα τραπεζικά ιδρύματα ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των περισσοτέρων έργων λήγει στις 31.08.2015.

Οι προμηθευτές εσωτερικού καθυστερούν την παράδοση του εξοπλισμού καθώς αδυνατούν να εισάγουν ή δεν διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα για την προμήθεια απαραίτητων υλικών για την κατασκευή των μηχανημάτων ή την εκτέλεση εργασιών.  Επιπλέον ασκούν ασφυκτικές πιέσεις για την χορήγηση προκαταβολών μεγάλου ύψους γεγονός που επηρεάζει σοβαρά τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, καθώς αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν άμεσα σε εκροές ρευστών διαθεσίμων τέτοιου όγκου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά όσες διαθέτουν εποχιακή λειτουργία και στην παρούσα φάση χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια κίνησης για την προμήθεια πρώτης γεωργικής ύλης.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη τονίζει η Διοίκηση του ΣΘΕΒ  προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την περιοχή μας, καθώς υλοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες:

α. ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα μεταποιώντας εγχώρια πρώτη ύλη,

β. ενισχύουν πολλές περιφερειακές επιχειρήσεις & δραστηριότητες

γ. ενισχύουν την απασχόληση & τα τοπικά εισοδήματα,

δ. παράγουν προϊόντα που κατά κύριο λόγο εξάγονται, ενισχύοντας το εθνικό μας εισόδημα.

Σε αντίθετη περίπτωση η ικανοποιητική υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθίσταται αμφίβολη με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην απορροφητικότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αλλά κυρίως στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της εθνικής μας οικονομίας, ειδικά στην παρούσα δυσμενή χρονική συγκυρία όπου απαιτείται η κινητοποίηση και υπέρβαση όλων για την αξιοποίηση του κάθε διαθέσιμου πόρου.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ ζητά από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Αποστόλου καθώς και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος την άμεση ανάληψη ενεργειών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ