Ι.Ι.Ε.Κ. OPEN MELLON: ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Σε μια εποχή που λόγω της κρίσης η χώρα και το σύνολο της κοινωνίας αναζητεί βήματα εξόδου και επιβίωσης στις νέες συνθήκες, ο αγροτοδιατροφικός τομέας της παραγωγής φαντάζει ως η κύρια διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση. Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο αγροτοδιατροφικός τομέας θεωρείται η κύρια πηγή εισοδήματος για την πλειοψηφία του τοπικού πληθυσμού.

Και ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης μέσω του πρωτογενούς τομέα, είναι επίσης αποδεκτό ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση ειδικά στη νέα γενιά που σκέφτεται να στραφεί και να επενδύσει στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το “Ι.Ι.Ε.Κ. OpenMellon*”, μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην κατάρτιση και εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής οικονομίας.

Στόχος του “Ι.Ι.Ε.Κ. OpenMellon” είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να παράξουν αγροτικό προϊόν το οποίο θα βασίζεται στην ποιότητα, στην τυποποίηση, στην εξωστρέφεια, στη διαφοροποίηση και μοναδικότητα.

Γιατί OpenMellon;

  • Τα προγράμματα σπουδών μας συντάσσονται και εποπτεύονται από Επιστημονικούς Συνεργάτες με σημαντική ακαδημαϊκή καριέρα και γνώση της αγοράς.
  • Διαθέτουμε σύγχρονες υποδομές θεωρητικής κατάρτισης και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών μας
  • Συνεργαζόμαστε στενά με τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ιδιαίτερη δυναμική στους τομείς των προσφερόμενων ειδικοτήτων
  • Έχουμε δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα για τη διευκόλυνση καταβολής των διδάκτρων
  • Μέσω του επιστημονικού μας προσωπικού έχουμε αναπτύξει συνεργασίες διασύνδεσης με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού
  • Παρέχουμε επιπρόσθετες υπηρεσίες στους σπουδαστές μας (συμβουλευτική υποστήριξη, συμμετοχή σε ημερίδες – συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό κ.ά)
  • Εποπτεύουμε τη διαδικασία μάθησης σε όλα τα στάδιά της, ελέγχουμε την πρόοδο των σπουδαστών μας και εφαρμόζουμε σύστημα αξιολόγησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας

*Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «OpenMellon»,αδειοδοτήθηκε με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης τον Ιούλιο του 2014, με στόχο να παράσχει εξειδικευμένες σπουδές στον Αγροδιατροφικό τομέα.

Αφορμή για την ίδρυση του “Ι.Ι.Ε.Κ. OpenMellon” αποτέλεσε το γεγονός ότι, ενώ ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το μείζον παραγωγικό σύμπλεγμα στην οικονομία της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

είναι κοινά αποδεκτό ότι ένας από τους πλέον στρατηγικούς άξονες και κλάδους στους οποίους θα πρέπει να βασισθεί η εθνική οικονομία είναι η αγροτική παραγωγή,

εντούτοις το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον αγροτικό πληθυσμό, όχι μόνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στους νέους.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πάρουν από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ OpenMellon www.iekopenmellon.gr ή στο 2410 551320.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com