ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «3/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, μεταξύ της ΔΕΥΑ Λάρισας και της ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ, υπογράφηκε πρόσφατα. Εκ μέρους της ΔΕΥΑΛ υπέγραψε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου Θεόδωρος Καφφές και εκ μέρους της αναδόχου ο διευθύνων σύμβουλος της, Αθανάσιος Μπεχλιβάνης.

Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων της ΔΕΥΑΛ για την αντικατάσταση παλιών αγωγών ύδρευσης  με αγωγούς νέας τεχνολογίας από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς. Τα άλλα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και έχουν παρόμοιο αντικείμενο είναι:

«2/15 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Κουλουρίου» το οποίο θα επαναδημοπρατηθεί τέλος Αυγούστου.

«5/15 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Χαραυγής» για το οποίο θα υπογραφεί άμεσα η σύμβαση.

«4/15 Αντικατάσταση χαλυβδοσωλήνων» στις οδούς Θεοφράστου και Κοζάνης με αγωγούς από ελατό χυτοσίδηρο για το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση την 7-7-15.

«2/13 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης» το οποίο ήδη εκτελείται στην περιοχή του Σταθμού.

Όλα αυτά τα έργα (και άλλα που θα ξεκινήσουν στο μέλλον) χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Λάρισας.

Το έργο των Αγ. Σαράντα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών 31ης Αυγούστου, Αεροδρομίου, Ηρ. Πολυτεχνείου, Νικηταρά, 25ης Μαρτίου. Αργότερα θα γίνει αντικατάσταση των παλιών αγωγών στο υπόλοιπο της συνοικίας.

Οι αγωγοί θα κατασκευαστούν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υδροδότηση των κτιρίων της περιοχής. Εφόσον απαιτηθεί θα κατασκευαστεί και ορατό δίκτυο, για προσωρινή υδροδότηση, έως την ολοκλήρωση του νέου δικτύου.

Τα  παλαιά δίκτυα θα καταργηθούν και θα απομονωθούν.

Στο έργο συμπεριλήφθηκαν εργασίες ανακατασκευής και ασφαλτόστρωσης σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, σε όλους του δρόμους του προαναφερόμενου τμήματος.

Η ΔΕΥΑΛ ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την ενόχληση που θα υποστούν στην διάρκεια κατασκευής που θα διαρκέσει συνολικά 12 μήνες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ