ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ “HELLASTRON” ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρωτοβουλία ενημέρωσης και προώθησης  της οδικής ασφάλειας σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους αναλαμβάνει ο νεοϊδρυθείς φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK). 

Στον φορέα συμμετέχουν η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, ο Μορέας, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Ολυμπία Οδός και η Κεντρική Οδός, που συνολικά καλύπτουν 1.500 χιλιόμετρα δικτύου, το οποίο αναμένεται να προσεγγίσει τα 2.500 χιλιόμετρα, όταν  ολοκληρωθούν τα υπό κατασκευή Έργα.

Πολλοί από τους οδηγούς των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων αγνοούν τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).  Η κίνηση οχημάτων στη ΛΕΑ και η μη σωστή χρήση της εμποδίζει τα Ασθενοφόρα, τα Πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα της Τροχαίας να φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους.  Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα έντυπο που θα διανεμηθεί στις αρχές Αυγούστου από όλους τους αυτοκινητόδρομους στο οποίο γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ειδικές εκείνες περιπτώσεις που μπορούν να σταματούν τα οχήματα στη ΛΕΑ και σε αυτές που θα πρέπει αυτό να αποφευχθεί.

Από την ίδρυσή του ο νέος φορέας έχει θέσει σαν κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας και σκοπεύει να ενημερώνει συχνά τους οδηγούς για τους κινδύνους της μη συνετής οδήγησης και να τους προτρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην οδική τους ασφάλεια.

Οι στόχοι του νέου φορέα εκτός από την προάσπιση και  προώθηση της οδικής ασφάλειας   είναι:

Η προώθηση της έρευνας σε θέματα μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετικούς Φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η ανάπτυξη της επιστήμης της κατασκευής και διαχείρισης οδικών υποδομών καθώς και η δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών

Η συμμετοχή σε αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ο νέος φορέας εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων (γνωστή ως ASECAP” / ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage) και στο Διεθνή Οργανισμό Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων (γνωστό ως “ΙΒΤΤΑ” / International Bridge, Tunnel and Turnpike Association).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com