ΕΚΛ: ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η 15η Αυγούστου, που εφέτος συμπίπτει σε είναι μια από τις εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων γενικά. Εξαιρούνται βέβαια επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που λειτουργούν και εργάζονται νόμιμα κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το Β.Δ. 748/66 (Εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλινικές, συγκοινωνίες κ.λπ.).

Επειδή σε άλλες επιχειρήσεις εφαρμόζεται σύστημα εργασίας πέντε (5) ημερών από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με ημέρα ανάπαυσης το Σάββατο και σε άλλες σύστημα εργασίας έξι (6) ημερών με εργάσιμη ημέρα και το Σάββατο, για τις συνέπειες της εορτής αυτής θα πρέπει να γίνει ο εξής διαχωρισμός:  σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αλλά και με τις λοιπές κλαδικές Σ.Σ.Ε., εφόσον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση και όχι εκ περιτροπής,  παρότι εργάζονται επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, καταβάλλονται έξι (6) ημερομίσθια την εβδομάδα, και αν αμείβονται με μισθό, παρότι εργάζονται επί 22 ημέρες τον μήνα, τους καταβάλλεται ολόκληρος ο μισθός τους των 25 ημερών.

Έτσι, για την εβδομάδα από 10-8 2015 μέχρι 15-8-2015 οι εργαζόμενοι αυτοί: αν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/1957, επτά (7) ημερομίσθια αντί των έξι (6), αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τον πλήρη μισθό τους χωρίς περικοπή επειδή στο παραπάνω Ν.Δ. 3755/1957 δεν προβλέπεται καταβολή ενός επί πλέον του ημερομισθίου τους (1/25ο) της ημέρας αυτής, για τους αμειβόμενους με μισθό και που αυτή λόγω της υποχρεωτικής αργίας, θα καταβληθεί το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, ενώ σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται επιπλέον ημερομίσθιο αλλά θα καταβληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυγούστου παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή.

Γενικά όμως και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (5θήμερο ή 6ήμερο), στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή (15η Αυγούστου) νόμιμα ή παράνομα, θα καταβληθεί: σε όσους μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα καταβληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του νομίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους.

Ακόμη όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται με 6ήμερο και βρίσκονται ήδη σε κανονική άδεια, η ημέρα αυτή δεν θα υπολογισθεί ως άδεια και θα πάρουν μια ημέρα επιπλέον άδειας, στο τέλος της αδείας τους και αν αμείβονται με ημερομίσθιο θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής παρότι βρίσκονται σε άδεια.

Τέλος και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (5θήμερο ή 6ήμερο), στους εργαζόμενους που απουσιάζουν αυθαίρετα προ και μετά την 15η Αυγούστου δεν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Αν απουσιάσουν προ μόνο ή μόνο μετά την εορτή οφείλεται το ημερομίσθιο της αργίας αυτής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com