ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της αριθ. 07/2015 μελέτης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Αμπελώνα».

2.Έγκριση της αριθ. 08/2015 μελέτης του έργου «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων – Κοινοτικό Αναψυκτήριο (ΚΑΠΗ)».

3.Έγκριση της μελέτης «Μελέτη περιβαλ. Επιπτώσεων συνολικού συστήματος υδροδότησης Βοτανοχωρίου».

4.Ανακατανομή ΣΑΤΑ προηγούμενων κατανομών.

5.Τροποποίηση της αριθ. 142/2015 απόφασης Δ.Σ. περί κατανομής της ΣΑΤΑ.

6.Κίνηση διαδικασίας εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ιδιοκτησίας της κ. Παπαγεωργίου Παναγιώτας στο ΚΧ140Ζ και μεταξύ των ΚΧ140Ζ και ΟΤ140Α (τμήμα πεζοδρόμου).

7.Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων στο Δήμο Τυρνάβου.

8.Καθορισμός χώρου στάσης – στάθμευσης (πιάτσας) ταξί στον Αμπελώνα.

9.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου.

10.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου.

11.Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).

12.Αποδοχή επιχορήγησης για την συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Τυρνάβου στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος         της 5ης Ιουλίου 2015.

13.Έγκριση διοργάνωσης Γιορτής Αχλαδιού 2015 στα Πλατανούλια. – Διάθεση δημοτικών χώρων.

14.Έγκριση εκποίησης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Τυρνάβου.– Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής.

15.Έγκριση εκποίησης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Αμπελώνα.– Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής.

16.Διαγραφή χρεών.

17.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

18.Έκθεση επί του β΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.

19.10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.

20.Διάθεση χρηματικών υπολοίπων ειδικευμένων εσόδων Δήμου Τυρνάβου.

21.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τυρνάβου.

22.Έκδοση νέων αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.

23.Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com