ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας ο Κανονισμός Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει τις προδιαγραφές και τους κανόνες για τη  χρήση των κοινόχρηστων χώρων που δύναται να εκμεταλλευτούν τα περίπτερα  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελασσόνας, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες, τους δικαιούχους των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, αλλά και τους μισθωτές τους.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των στοιχείων τους.

Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων.

Η θέσπιση αυστηρών κανόνων σε περίπτωση υπέρβασης ή τροποποίησης της χορηγηθείσας άδειας.

Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους.

Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

Για τα νέα περίπτερα που τοποθετούνται ή τα υπάρχοντα που μετακινούνται από το Δήμο Ελασσόνας θα  εξασφαλίζεται  ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος  δυνατός ελεύθερος χώρος με απόφαση των οργάνων χωροθέτησης.

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2,20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο.

Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο περιμετρικά του περιπτέρου (υποστηλώματα δάπεδα, ζαρτινιέρες  κ.λ.π)πέραν των όσων προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο χώρο  θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει πριν  την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν σχεδίων όπου θα φαίνεται ό υπό κατάληψη χώρος. Οποιαδήποτε μεταβολή στο χώρο θα  πρέπει να πάρει την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων.

Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η κατάληψη, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, καθώς και του οδοστρώματος.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14ο C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη διάβαση πεζών, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ευαγγέλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων για τα όρια του Δήμου μας προσθέτουμε μια ακόμη ψηφίδα στο παζλ της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Στόχος μας, όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, είναι να δημιουργήσουμε έναν Δήμο όπου ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει τα δικαιώματα μα και τις υποχρεώσεις του. Θα ήθελα επιπλέον και πάλι να τονίσω πως πόλη είμαστε όλοι. Χωρίς τη βοήθεια όλων των συμπολιτών τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει».

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com