ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας, το οποίο στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας.

Οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, κατά την σχολική χρονιά 2015-16 είναι:

1) Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό,

2) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

3) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

4) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και

5) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης.

Στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας γίνονται δεκτοί:

  • Απόφοιτοι Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ. ή Τ.Ε.Σ. για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου (ισότιμου με του Γενικού Λυκείου) και Πτυχίου Ειδικότητας (επιπέδου 4) ταυτόχρονα,
  • Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου εγγράφονται στη Β΄ τάξη για απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας),
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και απόκτηση Πτυχίου άλλης Ειδικότητας,
  • Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα τυπικά προσόντα τους,
  • Άνεργοι και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μαθητών.

Για τους ενδιαφερόμενους σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. η φοίτηση είναι 4ετής με μειωμένο απογευματινό ωράριο (18:00΄-21:35΄).

 Το όριο απουσιών των μαθητών, σε σχέση με τα πρωινά Λύκεια, είναι αυξημένο (130 απουσίες).

 Οι μαθητές δικαιούνται μεταφοράς από και προς το Σχολείο.

 Σε όσους ενοικιάζουν σπίτι, με σκοπό την φοίτηση τους, χορηγείται επίδομα ενοικίου.

 Οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 Οι μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Εγγραφές γίνονται καθημερινά και τις ώρες 18:00΄ έως 21:00΄.

Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ