ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ.

Γνωρίζοντας όλοι τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, το Δ.Σ. του Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (Δ.Ω.Λ.) με ομόφωνη απόφασή του,  επεκτείνει την κοινωνική του πολιτική, για απαλλαγή ή έκπτωση στα δίδακτρα των σπουδαστών σε ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Μέχρι τώρα οι εκπτώσεις που ίσχυαν με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΔΩΛ, ήταν :

κατάργηση του ποσού  της εγγραφής των 25€ σε σπουδαστές που επανεγγράφονται σε κάθε σχολικό έτος,

έκπτωση 30% για τους πολύτεκνους,

έκπτωση 10% στις οικογένειες με 2 και 3 παιδιά που φοιτούν στο ωδείο

εκπτώσεις στο 2ο και 3ο ειδικό μάθημα φοίτησης των σπουδαστών

εκπτώσεις σε όλα τα έτη φοίτησης της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Από τη σχολική χρονιά 2015-2016, η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στα δίδακτρα του Δ.Ω.Λ. διαμορφώνεται ως κατωτέρω :

Α. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

  • Έκπτωση 20% στα δίδακτρα υπό την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να είναι 20.000 € και κάτω.

Β. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 15.000,00€

  • Έκπτωση 30% των διδάκτρων υπό την προϋπόθεση το εισόδημα να είναι 15.000 € και κάτω.

Γ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 10.000,00€

  • «Υποτροφία» υπό την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να είναι 10.000 € και κάτω.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η πρόοδος του μαθητή η οποία θα πιστοποιείται από τους διδάσκοντες καθηγητές και τον Δ/ντή του ΔΩΛ

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας θα δέχεται εγγραφές νέων και παλαιών σπουδαστών (οργάνων, ανωτέρων θεωρητικών, μονωδίας, Βυζαντινής μουσικής κλπ) καθώς και ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗΣ (για παιδιά α΄ και  β΄ τάξης  δημοτικού σχολείου) από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00-18:00 στη γραμματεία του στον  α΄όροφο  του Δ.Ω.Λ. Τηλ. Πληροφοριών : 2410.531960

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com