ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ EUROSCOLA

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και θέτουν τη βάση για εποικοδομητικές συνεργασίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας καλείται να εκπροσωπηθεί στην επόμενη ημερίδα, την 18 Δεκεμβρίου 2015, από είκοσι τέσσερις μαθητές (24) και δύο (02) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Για το λόγο αυτό διοργανώνεται γραπτός διαγωνισμός με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος το Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;», στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των Β΄ και Γ΄ Τάξεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9 π.μ., σε τέσσερα εξεταστικά κέντρα (ένα ανά Δ/νση Εκπ/σης), που θα στεγαστούν στα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα:

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας: 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας: 1ο ΓΕΛ Λάρισας

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας: 3ο ΓΕΛ Βόλου

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων: 3ο ΓΕΛ Τρικάλων

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας – έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη η καλή, πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας και η καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com