ΜΕΤΡΑ 500 ΕΚ. € ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

 

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ανακοίνωσε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαίων αγροτών.

Μιλώντας στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ, κ. Katainen δήλωσε: «Η δέσμη αυτή θα επιτρέψει την άμεση χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 500 εκατ. ευρώ προς όφελος των αγροτών. Πρόκειται για ισχυρή και αποφασιστική απάντηση που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ευθύνη της έναντι των αγροτών και είναι έτοιμη να την υποστηρίξει με τα ανάλογα κονδύλια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβει κανείς υπόψη του άλλες ανάγκες που πρέπει επίσης να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό.»

Τα εν λόγω μέτρα εστιάζονται σε τρία σημεία:

(1) αντιμετώπιση των δυσχερειών ταμειακής ροής που αντιμετωπίζουν οι αγρότες,

(2) σταθεροποίηση των αγορών και

(3) αντιμετώπιση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η Επιτροπή θα προτείνει το σημαντικότερο μέρος της ολοκληρωμένης δέσμης που θα παρασχεθεί σε όλα τα κράτη μέλη, να είναι κονδύλια για τη στήριξη του γαλακτοκομικού τομέα. Η κατανομή των ενισχύσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με τρόπο δίκαιο,  στοχευμένο και αποτελεσματικό, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη εκείνα τα κράτη μέλη και εκείνους τους αγρότες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις εξελίξεις στις αγορές. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που τα αφορούν.

Η σημερινή δέσμη μέτρων λειτουργεί συμπληρωματικά στη σημαντική στήριξη που παρέχεται ήδη στον αγροτικό τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων λόγω του ρωσικού εμπάργκο, καθώς και στη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε ετήσια βάση στους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, η οποία ξεπερνά τα 50 δισ. ευρώ.

Πάντως, και με την οικονομική αυτή στήριξη η Επιτροπή παραμένει προσανατολισμένη στη δέσμευσή της στην καλή λειτουργία της αγοράς.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ