ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων για την προεκλογική προβολή των κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Μπίσμπας.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 5. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Αυγούστου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση του ετήσιου μνημοσύνου του Γεωργάκη Ολύμπιου στην Δ.Κ. Λιβαδίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 7. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 8. Έγκριση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για μέρος της προμήθειας καυσίμων κίνησης για το οποίο ο σχετικός διαγωνισμός κρίθηκε άγονος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 9. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Μαρίας Γκέκα που βρίσκεται στην Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
 10. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
 11. Παροχή γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Αθανασίου Πουρνάρα του Χρήστου εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Γεφύρι» της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
 12. Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βόσκησης σε συστάδες του δάσους Σκοτίνας της Δ.Κ. Βερδικούσιας μετά την υλοτόμησή τους. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
 14. Καθορισμός της διαδικασίας κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 15.  Έγκριση της υπ’ αριθμό16/2015 μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπεδορείθρων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 16. Έγκριση της υπ’ αριθμ 17/2015 μελέτης του έργου «Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου Λυκουδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 17. Έγκριση της υπ’ αριθμ 18/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή περίφραξης γηπέδου έναντι ΚΤΕΛ Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 18. Έγκριση πρωτόκολλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 19. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα – Γεφύρι Γιάννενας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 20. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης της προμήθειας «Ημέρες τέχνης στην Ελασσόνα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com