ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας ανακοινώθηκαν οι πίνακες που αφορούν: Α) ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών, Β) τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Γ) τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε., των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04,ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08.

Οι πίνακες έχουν ως εξής:

Πράξη 52_09-09-2015

Πράξη 53_10-09-2015

Πράξη 54_11-09-2015

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com