ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μια εφαρμογή η οποία, στο πλαίσιο της διαφάνειας, δίνει τη δυνατότητα,  στον καθένα να μάθει το ύψος των ενισχύσεων που εισπράττουν οι αγρότες και ειδικά οι μεγαλοαγρότες της χώρας, έχει θέσει σε λειτουργία ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βάσει αυτής της εφαρμογής φαίνεται ότι συνολικά 1.481 ήταν οι δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από αναπτυξιακά προγράμματα που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2014 πάνω από 50.000 ευρώ.

Ο καθένας από εμάς μπαίνοντας στη σελίδα https://transpay.opekepe.gr/ μπορεί να βρει όλες τις επιδοτήσεις που εισπράττονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα και χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού υποχρεώνεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημοσιοποιεί όλα τα ονόματα για λόγους διαφάνειας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε κάποιο συγκεκριμένο όνομα ή ένα νομό ή ένα δήμο ή οποιοδήποτε συνδυασμό επιθυμείτε και να πατήσετε αναζήτηση.

Οδηγίες για να βρείτε τους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Α) το φίλτρο (μπάρα με άκρα δύο κύκλους) ξεκινά πάντα με το αριστερά άκρο στα 500€ και το δεξιά στα 20.000€ εσείς το βάζετε στην περιοχή τιμών που επιθυμείτε. Τέρμα δεξιά είναι στο άπειρο (∞). Στη συνέχεια πατάτε την «αναζήτηση».

Β)Μπορείτε να οριοθετήσετε και τους δήμους για τους οποίους ενδιαφέρεστε.

Γ) πάντα μετά την αναζήτηση βγάζει μόνο 10 ονόματα τα οποία μπορειτε να αυξήσετε μέχρι 500 στο βελάκι δεξιά στα αποτελέσματα.

δ) στα βελάκια δεξιά μετά την «μετάβαση» θα μπορέσετε να βρείτε και τα επόμενα ονόματα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Περιλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι, όλων των καθεστώτων ενισχύσεων (άμεσες ενισχύσεις και προγράμματα).

Στην πρώτη στήλη αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου, όπως είναι καταχωρημένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δεύτερη στήλη ο δήμος όπου ανήκει, με βάση το μοντέλο “Καποδίστριας”, γιατί αφορά το οικονομικό έτος 2014.

Στην τρίτη στήλη το καθεστώς ενίσχυσης ή το μέτρο ενίσχυσης, σε περίπτωση που αφορά κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα δημοσιεύει στα αγγλικά.

Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται το ταμείο από όπου πληρωθηκε ο κάθε δικαιούχος (EAGF=European Agricultural Guarantee Fund ή Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων EAFRD=European Agricultural Fund for Rural Development ή Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Στην πέμπτη στήλη είναι τα ποσά που εισέπραξε ο κάθε δικαιούχος με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com