Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΖΩΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Με αφορμή την επιβεβαίωση κρουσμάτων της Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στην περιοχή του Νότιου Έβρου, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ανακοινώνεται ότι για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

απαγορεύονται από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Θράκης (Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) όλα τα παρακάτω:

Η μετακίνηση για οποιονδήποτε λόγο (σφαγή, πάχυνση και αναπαραγωγή) ζώντων βοοειδών και αιγοπροβάτων.

Η άφιξη και κίνηση εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς τα απαραίτητα αποδεικτικά απολύμανσής τους, οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και πάσης φύσης προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών.

Η μεταφορά δερμάτων βοοειδών και αιγοπροβάτων.

Η μεταφορά γάλακτος χωρίς την προηγούμενη επεξεργασία τους στην περιοχή προέλευσης, καθώς και η μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων από τις προαναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες.

Η μεταφορά ζωοτροφών από περιοχές των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η μεταφορά σπέρματος από τις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες.

Οι ανωτέρω απαγορεύσεις ισχύουν από τις 09-9-2015 και μέχρι της έκδοσης νεωτέρας οδηγίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ