ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Θαλάμους συμπίεσης απορριμμάτων (ρομποτικοί κάδοι) στο κέντρο της Λάρισας, νέους κάδους απορριμμάτων καφέ και κίτρινου χρώματος για βιοαπόβλητα και χαρτί/χαρτόνι αντίστοιχα, εφαρμογή προγραμμάτων συλλογής πόρτα – πόρτα, ενίσχυση και επέκταση του δικτύου κάδων ξεχωριστής συλλογής γυαλιού αλλά και  χωροθέτηση «πράσινων σημείων»,

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο 2015- 2020, που επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές και βελτιώσεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο 2015- 2020, συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαρισαίων, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

apor2Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, υποστήριξε  ότι τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η υπόθεση της διαχείρισης των αποβλήτων βρίσκεται σε μεταβατικό επίπεδο. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχουν συζητήσεις με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με την οποία όπως τόνισε υπάρχει στενή και καλή συνεργασία, όπως και με τους υπόλοιπους Δήμους  σε ότι αφορά στον περιφερειακό σχεδιασμό, ενώ μίλησε με θερμά λόγια για την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων που παρουσίασε και το σχετικό τοπικό σχέδιο.  Μάλιστα ο κ. Καλογιάννης επεσήμανε ότι η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να οδηγήσει σε μικρός βάθος χρόνου και στην αλλαγή της πολιτικής σε σχέση με την επιβολή των δημοτικών τελών, αφού όπως αναφέρεται στο τοπικό σχέδιο «ο Δήμος  σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια, το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους κοινωνικούς φορείς έχουν κάθε συμφέρον να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για να μπορεί να εφαρμοσθεί η χρέωση των δημοτικών τελών με βάση το βάρος των απορριμμάτων (Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ) και όχι με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.»

Αναλυτικά, στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον αντιδήμαρχο κ. Νίκο Καλτσά και στελέχη της υπηρεσίας καθαριότητας και ειδικότερα τον προϊστάμενο κ. Βαγγέλη Λαχανά και τους κ.κ. Γιώργο Κυραμά και Βασίλη Καραγιάννη, γίνεται λεπτομερής αναφορά στο σχεδιασμό που θα πρέπει να υλοποιηθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, ενώ σημειώνεται πως το σχέδιο στοχεύει, συμβάλλει και διασφαλίζει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας ιδιαίτερα σε ότι αφορά την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τον αυξημένο ρόλο του Δήμου στην οργάνωση και υλοποίηση όλων των απαιτούμενων δράσεων με την παράλληλη ευαισθητοποίηση των δημοτών, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες μας και την αύξηση της απασχόλησης.

apor3Κομβικό σημείο για την εκπόνηση του νέου σχεδιασμού αποτελούν οι υψηλοί και φιλόδοξοι στόχοι που θέτει το εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, σχετικά με της ποσότητα και τον όγκο της  ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων (βιοαπόβλητα, απόβλητα συσκευασίας, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαποδομήσιμα υλικά)

Βάσει του εθνικού σχεδιασμού, προσδιορίζονται και επιμερίζονται αντιστοίχως και οι ποσοτικοί στόχοι σε επίπεδο Δήμου Λαρισαίων.

Έτσι οι σχεδιαζόμενες δράσεις σε επίπεδο Δήμου Λαρισαίων, αφορούν μεταξύ άλλων και  στα εξής:

 Πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων

             Ενίσχυση και περαιτέρω επέκταση του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών (με στόχευση κυρίως σε πλαστικό- μέταλλο) με παράλληλη πύκνωση του αντίστοιχου δικτύου μπλε κάδων.

             Ενίσχυση του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος ξεχωριστής συλλογής (πόρτα- πόρτα) χαρτιού, έντυπου και χαρτονιού συσκευασίας, κάλυψης του στενού κέντρου (πεζοδρόμων) και των εμπορικών καταστημάτων του ευρύτερου κέντρου και παράλληλα σταδιακή επέκταση αντίστοιχου δικτύου κίτρινων κάδων.

             Δίκτυο συστημάτων (10) θαλάμων συμπίεσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο στενό εμπορικό κέντρο, και στις πλατείες του ευρύτερου κέντρου και των συνοικιών καθώς και στα Πράσινα Σημεία.

             Ενίσχυση και περαιτέρω επέκταση του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος και πύκνωσης του αντίστοιχου δικτύου κάδων ξεχωριστής συλλογής γυαλιού.

Πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων

             Εφαρμογή νέου διακριτού προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων με αντίστοιχη σταδιακή ανάπτυξη δικτύου κάδων (καφέ κάδος), με στόχο σε πρώτη φάση να επιτευχθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ν. 4042/12 (5-10% κ.β.) και σε δεύτερη φάση να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ (40% κ.β.).

             Εφαρμογή νέου διακριτού προγράμματος συλλογής (πόρτα- πόρτα) βιοαποβλήτων των καταστημάτων εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος του κέντρου και παράλληλα δημιουργία δικτύου κάδων με (11) συμπιεστές οργανικών απορριμμάτων κάλυψης του στενού κέντρου (πεζοδρόμων).

             Ενίσχυση και περαιτέρω επέκταση του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος χωριστής συλλογής των «πράσινων απορριμμάτων» της Υπηρεσίας Πρασίνου.

             Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένες αστικές και ημιαστικές- αγροτικές περιοχές του Δήμου (Ν. Πολιτεία, Γιάννουλη, Φαλάνη).

Δίκτυο κάδων προσωρινής αποθήκευσης διαλογής

Έτσι, το δίκτυο των κάδων προσωρινής αποθήκευσης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) θα υποδέχονται ξεχωριστά, τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων

             Βιοαπόβλητα -καφέ κάδος

             χαρτί/χαρτόνι -κίτρινος κάδος

             το πλαστικό και τα μέταλλα -μπλε κάδο

             το γυαλί στους κώδωνες -πορτοκαλί κάδος

             σύμμεικτα -πράσινος κάδος

Τα Πράσινα Σημεία

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) ως παγιωθείσα ορθή ευρωπαϊκή πρακτική, μπορούν να αποτελέσουν κομβικά σημεία για την ανάπτυξη μιας σειράς δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης, πολλών ρευμάτων υλικών, που θα καταλήγουν εκεί .

Επίσης τα ΠΣ μπορούν να τροφοδοτούν μια σειρά σχετικών δορυφορικών επιχειρήσεων, που μπορούν να είναι είτε δημοτικές επιχειρήσεις, είτε μη κερδοσκοπικοί φορείς, είτε και κλασσικές επιχειρήσεις. Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την μεγιστοποίηση των στόχων, θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για α. τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, β. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ.

Ειδικότερα στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων για το Δήμο προβλέπονται:

  • Δημιουργία ενός «πιλοτικού» Κεντρικού Πράσινου Σημείου.
  • Δημιουργία ενός τοπικού Πράσινου Σημείου.
  • Διαμόρφωση Δικτύου Πράσινων Σημείων στους απομακρυσμένους οικισμούς του δήμου (συστάδες κάδων)

Οι προτεινόμενες ενδεικτικές εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης Πράσινων Σημείων είναι:

  • Στο οικόπεδο της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Γιάνουλης
  • Το Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων
  • Στις δημοτικές εκτάσεις του Μεζούρλου

Στο κείμενο του Τοπικού Σχεδίου, υπάρχουν και προτάσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΦΟΣΔΑ όπως η λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και βιολογικής Επεξεργασίας απορριμμάτων, η  Κατασκευή χώρων διάθεσης αποβλήτων (νέο κύτταρο ΧΥΤΥ), αλλά και ΧΥΤ αδρανών, ενώ είναι αυτονότητο ότι όλες οι προβλεπόμενες αλλαγές, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με τη συνδρομή των πολιτών και γι΄αυτό προβλέπονται από το σχέδιο συστηματικές και διαρκείς δράσεις ευαισθητοποίησης.

Ολόκληρο το Τοπικό Σχέδιο έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου

(http://www.larissa-dimos.gr/new/index.asp?cat=125&itm=10380 ). Κάθε φορέας, σύλλογος και πολίτης μπορεί να καταθέσει την άποψή του, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης το Τοπικό Σχέδιο θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.