ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας, με την αριθμ. 62/24-09-2015 Πράξη του, προτείνει τις διαθέσεις, τοποθετήσεις και αποσπάσεις σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Επίσης το ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας με την αριθμ. 63/25-09-2015 Πράξη του, προτείνει την τροποποίηση τοποθέτησης, την διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου, την προσωρινή τοποθέτηση και την απόσπαση σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών ΠΕ01,ΠΕ02,ΠΕ11.

Δείτε εδώ την Πράξη 62

Δείτε εδώ την Πράξη 63

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com