ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ Ι.ΙΕΚ OpenMellon

Σήμερα το μεγάλο στοίχημα της χώρας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων τα οποία θα μπορέσουν να βρουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.Με δεδομένες τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της χώρας ως μέλος της Ε.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμών,

ο τομέας της μεταποίησης και ειδικότερα ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι φυσικό να αναζητά εξειδικευμένα άτομα που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα και την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος. Επιπλέον, το γεγονός ότι το 23% του συνόλου των εργαζομένων απασχολείται στον τομέα της μεταποίησης των τροφίμων, καθιστά την εκπαίδευσή τους απαραίτητη.

Τέτοια εξειδικευμένα άτομα είναι τα «Στελέχη Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών», τα οποία με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια ενός παραγόμενου προϊόντος.Από την επιλογή της σωστής πρώτης ύληςμέχρι και το τελικό στάδιο μεταποίησης, τηρούν όλα τα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειαςπου προβλέπονται για ένα άριστο τελικό προϊόν.

Σπουδάζοντας κάποιος την ειδικότητα «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» στο Ι.ΙΕΚ OpenMellon αποκτά γνώσεις και εξειδίκευση που θα τον βοηθούν να:

  • Επιλέγει και να ελέγχει την ποιότητα των υλικών
  • Οργανώνει και να ελέγχει την παραγωγική διαδικασία τροφίμων και ποτών
  • Ελέγχει και να επιλύει προβλήματα λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας τροφίμων και ποτών
  • Σχεδιάζει και να εφαρμόζεισυστήματα διαχείρισης της ποιότητας τροφίμων και ποτών (σειρά ISO 9001, HACCP)
  • Γνωρίζει τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια τροφίμων και ποτών.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας του Ι.Ε.Κ. Open Mellon «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών, σε εταιρείες προετοιμασίας και διακίνησης φαγητών (catering, ξενοδοχεία κ.λπ.), σε εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων και ποτών και σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και στην πιστοποίηση των τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τoπρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια και τις παροχές οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πάρουν από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ OpenMellon www.iekopenmellon.gr ή στο 2410 551320.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com