ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι την Τρίτη 13.10.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Διαγραφές Ποσών
 2. Συμπλήρωση Πινάκων Εγγραφής Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς
 3. Περί πρόθεσης εκμίσθωσης
 4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», εργολαβίας Μάκκα Αναστασίου
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», ανάδοχος Μάκκας Αναστάσιος (Αρ. Μελ. 8/2015)
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ», ανάδοχος Μάκκας Αναστάσιος (Αρ. Μελ. 07/2015
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΓΟΝΝΩΝ», ανάδοχος Μόκα Ιωάννα του Ανδρέα (Αρ. Μελ. 06/2015)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», ανάδοχος Μάκκας Αναστάσιος (Αρ. Μελ. 07/2015)
 9. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ», εργολαβίας Μαργαρίτης Τόσκας & ΣΙΑ ΕΤΕ (Αρ. ΒΕΕ 36/2013)
 10. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)
 11. Έγκριση διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων ετών 2015 & 2016»
 12. Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/06 «Καταστροφής κινητών πραγμάτων»
 13. Αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού
 14. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στη θ. «ΧΑΒΟΥΖΙ» Τ.Κ. Μακρυχώριου στον Θεόδωρο Πουρνάρα του Μιχαήλ
 15. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στο Μακρυχώρι στη Νάστου Κωνσταντίνα του Αποστόλου
 16. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
 17. Έγκριση ή μη, παράτασης χρόνου μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στους Γόννους
 18. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1404004-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ / Χ2» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., στη θέση «ΡΑΧΗ» Μακρυχωρίου, στο Δήμο Τεμπών.
 19. Γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης για την Ανανέωση-τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «918-ΡΑΨΑΝΗ» της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., στη θέση «ΤΣΟΥΜΑΚΑ» Ραψάνης, στο Δήμο Τεμπών.
 20. Γνωμοδότηση επί της Ανακοίνωσης Ανανέωσης-Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων Σιδηροδρομικής γραμμής
 21. Αποδοχή της τεχνικής μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Γόννων» προϋπολογισμού 73.550,00 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com