ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα !9:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καφενείου Συκαμινέας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 5. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
 6. Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων στο κατάστημα «Καφενείο» της κ. Μαγδ. Χατζηβασιλείου στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
 7. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βόσκησης σε τμήματα των δασών Καρυάς και Κονόσπολης – Διάβας που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.
 8. Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Παναγιώτη Στεργιούλα σε δημόσια δασική έκταση της Τ.Κ. Συκαμινέας. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.
 9. Εξέταση αιτήματος του κ. Ευάγγελου Παπαγιάννη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Κρανέας με σκοπό την νομιμοποίηση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.
 10. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υπολοίπου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δολίχης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 13. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων και κλήρωση των Δ.Σ. για την συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 14. Έγκριση της «Μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Δολίχης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 15. Έγκριση της υπ’ αριθμό 19/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και τεχνικών στην Δ.Ε. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com