ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Τα περατωθέντα έργα στον Άγιο Γεώργιο και στο Δοξαρά του δήμου Κιλελέρ επισκέφθηκε ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους της ΔΕ Κραννώνα Σπύρο Καλέτσιο, τεχνικών έργων Αντώνη Ρεντζιά, από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων

Ευάγγελο Κωσταβάρα και Γιολάντα Νανούλη και μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι «με την παρέμβασή μας για την αποκατάσταση της γέφυρας που βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο του Αγίου Γεωργίου λύσαμε ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα επικινδυνότητας για τους κατοίκους του χωριού.

Τα όμβρια ύδατα που κατευθύνονταν στο χείμαρρο λόγω της ορμής τους δημιουργούσαν τομές στην άσφαλτο και υποχώρηση των χωμάτων των πρανών της γέφυρας. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι συντηρήθηκε, μετά από πολλά χρόνια, το κοινοτικό κατάστημα, στο οποίο στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο, με απομάκρυνση των χαλασμένων επιχρισμάτων λόγω της υγρασίας, χρωματισμούς εσωτερικούς (γραφεία, χώρος κλιμακοστασίου, σκάλα προς το δώμα )και εξωτερικούς.

Το αγροτικό ιατρείο  στεγάζεται τώρα σε έναν αξιοπρεπή χώρο ο οποίος υποδέχεται τους κατοίκους του χωρίου και δη τους ηλικιωμένους. Στο Δοξαρά συντηρήσαμε το σχολείο και το παρακείμενο υπόστεγο. Απομακρύναμε τα χαλασμένα επιχρίσματα, συντηρήσαμε ή αντικαταστήσαμε τις παλαιές υδρορροές, καθαιρέσαμε τα χαλασμένα κεραμίδια από τις στέγες τους και τα αντικαταστήσαμε με καινούργια. Ελαιοχρωματίσαμε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές επιφάνειες.

Το σχολείο πλέον, που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα στεγάσει το σύλλογο γυναικών Δοξαρά οι οποίες θα έχουν το δικό τους χώρο να ασχολούνται με θέματα ανάδειξης της ιστορίας του χωρίου, να προάγουν την τοπική κοινότητα και να κρατούν ζωντανή τη λαϊκή παράδοση. Ο δήμος Κιλελέρ στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης των στοιχείων πολιτισμού κάθε χωριού. Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι παρόμοια έργα ανάλογης σημασίας εκτελούνται αυτό το χρονικό διάστημα στις περισσότερες τοπικές κοινότητες του δήμου Κιλελέρ».

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com