ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H Αγωνιστική  Παρέμβαση  στη συνεδρίαση του  ΔΣ της ΕΛΜΕ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, πρότεινε, σε ότι αφορά τη διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας  για συμπλήρωση ωραρίου για το διδακτικό έτος 2015-2016 (διοικητική υπηρεσία), τα εξής:

– Να ανακοινωθεί λίστα των σχολικών μονάδων στα οποία προβλέπεται διοικητική υπηρεσία των εκπαιδευτικών. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τιςσχολικές μονάδες του νομού εκτός αυτών που έχουν μόνιμο διοικητικό υπάλληλο (γραμματέα) και αυτών που οι εκπαιδευτικοί με οργανική στη σχολική μονάδα έχουν αθροιστικό πλεόνασμα μεγαλύτερο των 20 ωρών

– να προκηρυχτεί διαδικασία στη οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να κάνουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων

– η  τοποθέτηση να γίνει με  βάση τις προτιμήσεις  των συναδέλφων και  τα  μόρια τους για την τοποθέτησή τους σε σχολική μονάδα. Δηλαδή η τοποθέτησή τους να γίνεται με βάση τη διαδικασία τοποθέτησηςσε λειτουργικά κενά

– να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς πλεονασματικών ειδικοτήτων να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com