ΤΟ ΚΚΕ ΖΗΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας, με θέμα την αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Σάκης Βαρδαλής, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης, Κώστας Στεργίου και Σταύρος Τάσσος. Στην ερώτηση αναφέρουν:

«Επανερχόμαστε στην συγκεκριμένη ερώτηση που είχε κατατεθεί από τους βουλευτές του ΚΚΕ και στην προηγουμένη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με αριθμ. Πρωτ. 3574/16-6-2015 αλλά το αρμόδιο Υπουργείο δεν έδωσε καμία απάντηση.

Με τις υπ αριθ. 2287- 2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε ως αντισυνταγματικές τρεις περικοπές που επεβλήθησαν στους συνταξιούχους από το 2012 και μετά.

Συγκεκριμένα κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές:

α) Οι μειώσεις των κύριων συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.4051/2012 κατά την οποία το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων κρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11 και 4024/11, και υπερβαίνει τα 1.300,00 €, υπόκειται σε μείωση κατά 12%.

β) Οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων με βάση την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4051/2012 σύμφωνα με την οποία οι καταβαλλόμενες μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012, ως εξής:

–    Οι συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.

–    Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό.

–    Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τις μειώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπου αυτές προβλέπονται.

γ) Οι μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων με βάση το άρθρο πρώτο της παραγράφου ΙΑ της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της περ.1 κατά το οποίο επέρχεται μείωση στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα. Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως εξής:

–    Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού.

–    Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού.

–    Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού.

–    Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού.

Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Επειδή στο ΣτΕ έχουν προσφύγει χιλιάδες συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΑΤ (ήδη ΕΤΕΑ) και άλλων ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επειδή οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι περικοπές των συντάξεων που έγιναν το 2012 προσκρούουν σε συνταγματικές αρχές όπως είναι της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και σε άλλες επιταγές άρθρων του Συντάγματος, όπως είναι τα άρθρα 2, 4, 22, 25, 106, κ.λπ.

Επειδή η συνολική επιβάρυνση κατ’ έτος για τους συνταξιούχους κυμαίνεται στα 4,3 δις ευρώ κατ έτος.

Επειδή είναι γνωστό ότι οι συνταξιούχοι έχουν απολέσει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 50% του εισοδήματός τους από συντάξεις με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από αυτούς να βρίσκονται κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας.

Επειδή η επαναφορά των συντάξεων στα προ του 2012 επίπεδα θα αποτελέσει μια σημαντική ανακούφιση για τους συνταξιούχους που είναι τα κατ εξοχήν θύματα της βάναυσης μνημονιακής πολιτικής των προηγούμενων χρόνων.

Κατόπιν τούτων και για τους λόγους αυτούς

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση -και όχι τμηματική- αποκατάσταση των συντάξεων με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012

2) Αν προτίθεται να επαναφέρει άμεσα τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

3) Αν θα προχωρήσει στην κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com