Κ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΕ Α.Ε.Ι.

Ερώτηση προς τους υπουργούς α) Εσωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας) σχετικά με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση διορισμού εκλεγέντων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Οι εν λόγω επιστήμονες τελούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς εργασιακής ομηρίας, καθώς παρά τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις εκλογή τους, δεν έχει υλοποιηθεί, κατά την τελευταία επταετία, κανένας διορισμός, λόγω έλλειψης πιστώσεων και σίγουρα λόγω λανθασμένης ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, των αναγκών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ασυνεννοησίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθμός μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα εκπαιδευτικά ιδρύματα βαίνει μειούμενος, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία εργαστηρίων και κλινικών.

Παράλληλα, ενώ τόσο ο κ. Μπαλτάς είχε δεσμευθεί για την επίλυση της εκκρεμότητας διορισμού τους όσο και πρόσφατα η Αναπληρώτρια Υπουργός κα. Αναγνωστοπούλου, το Υπουργείο Παιδείας συνέχισε τις περιστασιακές λύσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, όπως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια (Π.Ε.) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Δ.Ε.).

Μια τακτική, η οποία απλώς μεταφέρει κενά σε μιαν άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα και μαζί με τις λοιπές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε άλλους φορείς, οδήγησε ιδιαίτερα φέτος στον πολλαπλασιασμό των κενών στα σχολεία. Βέβαια, πολλά ερωτήματα δημιουργεί για τις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου και η αναφορά του Γενικού Γραμματέα κ. Χασάπη ότι είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο μετατάξεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., μέσω διαδικασιών, που προφανώς, δεν θα είναι οι αντίστοιχες της εκλογής των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com